«Ανταποκρινόμενο στην Εθνική Εκτελεστική ισχύ... το αιτούν ίδρυμα [Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Αργεντινής] έχει επιδείξει τον θρησκευτικό του χαρακτήρα».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ