Ο Κώδικας του Σαηεντολόγου απαιτεί από κάθε Σαηεντολόγο να κάνει μια επίσημη δέσμευση να ωφελήσει άλλους ανθρώπους:

Ως Σαηεντολόγος δεσμεύομαι να τηρώ τον Κώδικα της Σαηεντολογίας για το καλό όλων. … Να χρησιμοποιώ το μέγιστο της γνώσης μου στη Σαηεντολογία στο μέγιστο των ικανοτήτων μου, προκειμένου να βελτιώσω τους πρηκλήαρ μου, τις ομάδες και τον κόσμο. … Να κάνω αυτό τον κόσμο έναν πιο πνευματικά υγιή και καλύτερο τόπο.

Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και οι ενορίτες τους διεξάγουν και υποστηρίζουν πολλές ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και συγγενικά προγράμματα κοινωνικής βελτίωσης. Όπου υπάρχει ανάγκη για βοήθεια στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας και τα μέλη της λαμβάνουν δράση. Το πεδίο των δραστηριοτήτων είναι απεριόριστο: από τη φροντίδα του περιβάλλοντος μέχρι τη μέριμνα των ηλικιωμένων και τη συγκέντρωση κεφαλαίων για αξιόλογους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, η Εκκλησία αντιμετωπίζει την παγκόσμια παρακμή και την ανθρώπινη μιζέρια που προέρχονται από τη χρήση ναρκωτικών, τον αναλφαβητισμό και την ηθική παρακμή, για να μην αναφέρουμε τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Αποτελούν απειλή που μπορεί να επιφέρει την κατάρρευση της κοινωνικής δομής και σε πολλά μέρη της γης, αυτές οι κοινωνικές ασθένειες έχουν ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

Αυτό που είναι ολοφάνερο είναι ότι, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να παλέψουν ενάντια σε αυτά τα πραγματικά καταστροφικά σχέδια, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικές λύσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, μέσα από την πολύχρονη ερευνά του σχετικά με την ανθρώπινη διάνοια και το πνεύμα, ανακάλυψε τρόπους για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής.

Για την πραγμάτωση αυτών των λύσεων, εγκαταστάθηκαν μόνιμα κέντρα που λειτουργούν ως «μονάδες παραγωγής» και θέτουν σε δράση κινήματα ευρείας κλίμακας στο όνομα της εντιμότητας, της στοιχειώδους εκπαίδευσης, της πρόληψης ναρκωτικών και της αποκατάστασης.

Επίσης, και προκειμένου οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν τον πιο σημαντικό ανθρωπιστικό σκοπό της Σαηεντολογίας, η Εκκλησία έχει καταστήσει διαθέσιμα εργαλεία πολυμέσων που μπορεί κανείς να τα κατανοήσει εύκολα και να τα διανείμει ταχύτατα. Με αυτά μπορεί να αφυπνίσει, να εκπαιδεύσει και να ενεργοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο στόχος είναι τολμηρός και φιλόδοξος: η επίλυση των πλανητικών ζητημάτων σε ευρεία κλίμακα και η αναχαίτιση της φθοράς του πολιτισμού σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εξύψωση της κοινωνίας μέσω της διάδοσης των κοινά αποδεκτών αξιών. Τα προγράμματα αυτά, που βασίζονται σε δεκαετίες εμπειρίας, συνεισφέρουν στη θετική αλλαγή ατόμων, κοινοτήτων και, στην πραγματικότητα, ολόκληρων εθνών. Μέσα από την ατομική πρωτοβουλία ή μέσω της επίσημης εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων, οι καταστάσεις βελτιώνονται αισθητά και συνεπώς η ζήτησή τους αυξάνεται εκθετικά.

Κάθε καμπάνια βασίζεται στη γνώση ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αλλαγής. Αναγνωρίζουν πως μόνο όταν τα άτομα είναι καλά ενημερωμένα, μπορούν να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή τους για να ζουν χωρίς ναρκωτικά και να έχουν ηθικές αρχές και σεβασμό προς τα αγαπημένα τους άτομα και γείτονες.

Εμπνευσμένοι από τα έργα του Λ.  Ρον Χάμπαρντ, σύμφωνα με τα οποία «ένα άτομο είναι τόσο πολύτιμο όσο μπορεί να εξυπηρετεί τους άλλους», οι Σαηεντολόγοι αναλαμβάνουν υπευθυνότητα όχι μόνο για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα. Υποστηρίζουν θερμά αυτά τα προγράμματα και ενεργούν έτσι ώστε να τα κάνουν ευρέως διαθέσιμα. Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών ατόμων και ιδρυμάτων που κέρδισαν σημαντικά οφέλη από αυτά ακριβώς τα αποτελέσματα.

Η συμμετοχή και η συνεργασία σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτες από όλους αυτούς που αναζητούν τη βελτίωση των συνθηκών για τους ίδιους και τους συνανθρώπους τους, με τον σκοπό και το όραμα ότι τα επακόλουθα αποτελέσματα θα φτάσουν σε κάθε γωνιά της γης – και μια καινούργια αυγή θα χαράξει για τους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ