Η Σαηεντολογία ακολουθεί μία μακρά παράδοση θρησκευτικής πρακτικής. Οι ρίζες της βρίσκονται στις πιο βαθιές αντιλήψεις και προσδοκίες όλων των μεγάλων θρησκειών, δημιουργώντας έτσι μια θρησκευτική κληρονομιά τόσο μεγάλη και διαφορετική όσο και ο ίδιος ο Άνθρωπος.

Αν και στηρίζεται στη σοφία 50.000 περίπου χρόνων, η Σαηεντολογία είναι μία καινούργια θρησκεία, μία θρησκεία που απομόνωσε βασικούς νόμους της ζωής και, για πρώτη φορά, ανέπτυξε μία αξιοποιήσιμη τεχνολογία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε μια πιο ευτυχισμένη και πνευματική ζωή.

Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι η ανάπτυξη και η ταχεία εξάπλωση της Σαηεντολογίας επιτεύχθηκαν, εν μέρει, λόγω της προόδου των φυσικών επιστημών κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Επειδή γεφυρώνει την ανατολική φιλοσοφία με τη δυτική σκέψη. Με τη Σαηεντολογία, ο άνθρωπος, για πρώτη φορά, εφάρμοσε την επιστημονική μεθοδολογία σε πνευματικά ζητήματα.

Τα Πιστεύω και οι Κώδικες της Σαηεντολογίας

Οι οπαδοί κάθε θρησκείας ενώνονται με πιστεύω και κώδικες.

Αυτά τα πιστεύω δηλώνουν τις προσδοκίες τους, τα καθήκοντά τους, τα ήθη τους και τις πεποιθήσεις που έχουν. Φέρνουν σε ακόμη μεγαλύτερη αρμονία τους σκοπούς της θρησκείας και ενδυναμώνουν τις βασικές της αρχές.

Οι κώδικες και τα πιστεύω της Σαηεντολογίας γράφτηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ τη δεκαετία του 1950, στα χρόνια διαμόρφωσης της θρησκείας. Έθεταν τις κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση και για την εξάπλωση της Σαηεντολογίας και σήμερα εξακολουθούν να έχουν τον ίδιο σκοπό.

Ανάμεσά τους είναι οι κώδικες για τον ώντιτορ, τον επόπτη, τον διευθυντή και άλλοι κώδικες με τους οποίους όλοι οι Σαηεντολόγοι επιδιώκουν να ζουν. Όπως συμβαίνει και με την ίδια τη Σαηεντολογία, η χρησιμότητα αυτών των αρχών καθορίζει την αξία τους. Οι Σαηεντολόγοι ακολουθούν αυτές τις αρχές στην εφαρμογή της τεχνολογίας της Σαηεντολογίας, στις συναναστροφές τους με τους άλλους, καθώς και στη διαχείριση των ομάδων τους και στην άσκηση της θρησκείας τους.

ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Λογικές Αρχές και τα Αξιώματα, που αντιπροσωπεύουν τις βασικές αλήθειες της ζωής, συνιστούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η Διανοητική και η Σαηεντολογία. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ πέρασε πάνω από πενήντα χρόνια ραφινάροντας το συσσωρευμένο σύνολο της σοφίας του Ανθρώπου, διερευνώντας ακόμα πιο βαθιά τα μυστήρια της ζωής για να ανακαλύψει αυτά τα Αξιώματα.

Αυτές είναι οι βασικές θεωρήσεις και οι φυσικοί νόμοι που περιέχουν τις απαντήσεις για τη ζωή και την αλληλεπίδρασή της με το φυσικό σύμπαν. Η Διανοητική και η Σαηεντολογία στην ολότητά τους απορρέουν από αυτές τις βασικές αλήθειες. Όλες οι μεταγενέστερες ανακαλύψεις εμπίπτουν εντός των ορίων της αλήθειας που περιγράφεται σε αυτές τις Λογικές Αρχές και Αξιώματα.

Οι Παράγοντες ενσαρκώνουν τις γενικές θεωρήσεις κατά τις οποίες παίζεται το παιχνίδι της ζωής.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πολλές υψηλότερες καταστάσεις ύπαρξης είναι διαθέσιμες στον Άνθρωπο και αυτές επιτυγχάνονται μέσω της Σαηεντολογίας. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ σκιαγράφησε με ακρίβεια αυτές τις καταστάσεις και κατόπιν διευκρίνισε πώς αυτές θα μπορούσαν να επιτευχθούν, ταξινομώντας τες πάνω σ’ έναν χάρτη που επιδεικνύει σχηματικά κάθε βήμα της πορείας προς τα πάνω.

Ο Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ως ιδρυτής της θρησκείας της Σαηεντολογίας και μοναδικός συγγραφέας των κειμένων της, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είναι σεβαστός από Σαηεντολόγους σε όλο τον κόσμο. Έχει μείνει στην ιστορία όχι ως ένα πρόσωπο που τον έχουν λατρέψει ούτε ως είδωλο, αλλά ως ένας άνθρωπος του οποίου η κληρονομιά είναι η θρησκεία της Σαηεντολογίας η οποία εξακολουθεί να ζει. Μια κατανόηση του ιστορικού του υπόβαθρου καταδεικνύει το πώς έφτασε να ανακαλύψει τις αλήθειες της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι πιστεύουν οι Σαηεντολόγοι και ποιες είναι οι πρακτικές τους, η καλύτερη πηγή πληροφόρησης είναι τα βιβλία του Λ. Ρον Χάμπαρντ: Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Πνευματικής Υγείας και Σαηεντολογία: Μια Νέα Άποψη για τη Ζωή.

Μια πλήρης περιγραφή της θρησκείας, των πολλών Εκκλησιών της και των σχετικών της προγραμμάτων κοινωνικής βελτίωσης, μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο στο Scientology.gr και στο Κανάλι Βίντεο της Σαηεντολογίας.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ