Όπως ακριβώς οι ώντιτορ πρέπει να ακολουθούν έναν κώδικα συμπεριφοράς, το ίδιο κάνουν και οι Επόπτες μέσα σε μια αίθουσα μελέτης της Σαηεντολογίας. Αντίθετα από τους δασκάλους στις περισσότερες παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, οι Επόπτες των Μαθημάτων δεν θεωρούν τον εαυτό τους «αυθεντία» που υπαγορεύει στους μαθητές τι να σκεφτούν, ούτε εκφέρουν δικές τους απόψεις πάνω στο θέμα. Αντίθετα, οι μαθητές καθοδηγούνται στο να βρουν τις απαντήσεις από μόνοι τους μέσα στην ύλη της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας.

Στον παρακάτω κώδικα γραμμένο από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ το 1957, παραθέτονται οι πιο σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που εξασφαλίζουν ότι η αίθουσα μελέτης λειτουργεί σύμφωνα με τα σωστά πρότυπα και με επαγγελματικό τρόπο, παρέχοντας το μέγιστο όφελος στους μαθητές. Αυτός ο κώδικας ακολουθείται από τους Επόπτες στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας σ’ ολόκληρο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην τεχνολογία.

1 Ο Επόπτης δεν πρέπει ποτέ να αμελεί την ευκαιρία να κατευθύνει κάποιο μαθητή στην πραγματική πηγή προέλευσης των δεδομένων της Σαηεντολογίας.

2 Ο Επόπτης θα πρέπει να υποτιμά ανελέητα τα λάθη του μαθητή και να χρησιμοποιεί υψηλό ARC καθώς το κάνει.

3 Ο Επόπτης θα πρέπει να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ARC με τους μαθητές του συνεχώς, όσο αυτοί εκτελούν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

4 Ο Επόπτης πρέπει πάντα να έχει μεγάλη ανοχή της ηλιθιότητας όσον αφορά τους μαθητές του και πρέπει να είναι πρόθυμος να επαναλάβει οποιοδήποτε δεδομένο δεν κατανοήθηκε όσες φορές χρειάζεται, ώστε ο μαθητής να το καταλάβει και να αποκτήσει πραγματικότητα για το δεδομένο.

5 Ο Επόπτης δεν έχει «κέις» στη σχέση του με τους μαθητές, ούτε συζητά ούτε λέει τα προσωπικά του προβλήματα στους μαθητές.

6 Ο Επόπτης αποτελεί συνεχώς πηγή θετικού ελέγχου και καθοδήγησης για τους μαθητές του.

7 Ο Επόπτης θα πρέπει να μπορεί να συσχετίζει οποιοδήποτε μέρος της Σαηεντολογίας με οποιοδήποτε άλλο, καθώς και με τη λίβινγκνες πάνω στα οκτώ δυναμικά.

8 Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι ικανός ν’ απαντά σε οποιαδήποτε ερώτηση γύρω από τη Σαηεντολογία, κατευθύνοντας τον μαθητή στην πραγματική πηγή των δεδομένων. Αν ένας Επόπτης δεν μπορεί να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα πρέπει πάντα να το λέει και θα πρέπει πάντα να βρίσκει την απάντηση από την πηγή και να λέει στον μαθητή πού να βρει την απάντηση.

9 Ο Επόπτης δεν θα πρέπει ποτέ να λέει ψέματα σ’ έναν μαθητή ή να τον παραπλανεί ή να του δίνει λάθος κατεύθυνση σχετικά με τη Σαηεντολογία. Πρέπει να είναι πάντοτε ειλικρινής σχετικά μ’ αυτό το θέμα απέναντι σ’ έναν μαθητή.

10 Ο Επόπτης θα πρέπει να δίνει πάντοτε το καλό παράδειγμα στους μαθητές του, όπως με το να κάνει καλές επιδείξεις, να είναι στην ώρα του και να είναι ευπρεπώς ντυμένος.

11 Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμος αλλά και ικανός να κάνει οτιδήποτε λέει στους μαθητές του να κάνουν.

12 Ο Επόπτης δεν πρέπει να αναπτύσσει συναισθηματικές σχέσεις με τους μαθητές του, οποιουδήποτε φύλου, για όσο διάστημα τους εκπαιδεύει.

13 Όταν ο Επόπτης κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να πληροφορεί τον μαθητή ότι το έκανε και να επανορθώνει αμέσως. Αυτό το δεδομένο ισχύει για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, τις επιδείξεις, τις διαλέξεις, το πρόσεσινγκ κ.λπ. Ποτέ δεν πρέπει να κρύβει το γεγονός ότι έκανε λάθος.

14 Ο Επόπτης δεν πρέπει να αμελεί ποτέ να επαινεί τους μαθητές του όταν το αξίζουν.

15 Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι ως έναν βαθμό πάμβουλος όσον αφορά τη σχέση Επόπτη-μαθητή.

16 Όταν ο Επόπτης επιτρέπει σ’ έναν μαθητή να τον ελέγχει, να του δίνει εντολές ή να τον κουμαντάρει με οποιονδήποτε τρόπο, για τον σκοπό κάποιας επίδειξης ή άλλο σκοπό εκπαιδευτικής φύσης, θα πρέπει πάντοτε να επαναφέρει τον μαθητή κάτω από τον δικό του έλεγχο.

17 Ο Επόπτης συνεχώς θα τηρεί τον Κώδικα του Ώντιτορ κατά τη διάρκεια των συνεδριών, καθώς και τον Κώδικα του Σαηεντολόγου κάθε στιγμή.

18Ο Επόπτης ποτέ δεν θα εκφράζει σ’ έναν μαθητή γνώμες σχετικά με τη Σαηεντολογία, χωρίς να δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για γνώμες. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τον κατευθύνει μόνο σε δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα στοιχεία σχετικά με τη Σαηεντολογία.

19 Ο Επόπτης ποτέ δεν θα χρησιμοποιεί έναν μαθητή με σκοπό το προσωπικό του κέρδος.

20 Ο Επόπτης θα είναι σταθερό τέρμιναλ, θα υποδεικνύει τα σταθερά δεδομένα και θα είναι σίγουρος, αλλά όχι δογματικός ή απολυταρχικός απέναντι στους μαθητές του.

21 Ο Επόπτης θα είναι διαρκώς ενήμερος για τα πιο πρόσφατα δεδομένα και διαδικασίες της Σαηεντολογίας και θα μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στους μαθητές του.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ