Τα Αξιώματα της Σαηεντολογίας, που γράφτηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ το 1954, είναι μια συμπύκνωση όλων των προηγούμενων Αξιωμάτων και Λογικών Αρχών. Αυτά τα Αξιώματα είναι αλήθειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί από όλη τη ζωή και που αντιπροσωπεύουν τα πιο περιεκτικά απόσταγμα της σοφίας σχετικά με τη φύση του ανθρώπινου πνεύματος.

ΑΞΙΩΜΑ 1

Η Ζωή είναι βασικά ένα Στατικό.

Ορισμός: Ένα Στατικό Ζωής δεν έχει μάζα, δεν έχει κίνηση, δεν έχει μήκος κύματος, δεν έχει τοποθεσία στον χώρο ή στον χρόνο. Έχει την ικανότητα να κάνει ποστιουλέιτ και ν’ αντιλαμβάνεται.

ΑΞΙΩΜΑ 2

Το Στατικό είναι ικανό για θεωρήσεις, ποστιουλέιτ και γνώμες.

ΑΞΙΩΜΑ 3

Ο χώρος, η ενέργεια, τα αντικείμενα, η μορφή και ο χρόνος είναι το αποτέλεσμα θεωρήσεων που έγιναν και/ή συμφωνήθηκαν ή όχι από το Στατικό, και γίνονται αντιληπτά αποκλειστικά και μόνο επειδή το Στατικό θεωρεί ότι μπορεί να τα αντιληφθεί.

ΑΞΙΩΜΑ 4

Ο χώρος είναι ένα σημείο παρατήρησης της διάστασης.

ΑΞΙΩΜΑ 5

Η ενέργεια αποτελείται από σωματίδια που κάνουμε ποστιουλέιτ στον χώρο.

ΑΞΙΩΜΑ 6

Τα αντικείμενα αποτελούνται από ομαδοποιημένα σωματίδια καθώς επίσης και από στερεές μάζες.

ΑΞΙΩΜΑ 7

Ο χρόνος είναι βασικά ένα ποστιουλέιτ ότι ο χώρος και τα σωματίδια θα διαρκέσουν.

ΑΞΙΩΜΑ 8

Η φαινομενικότητα του χρόνου είναι η αλλαγή θέσης των σωματιδίων στον χώρο.

ΑΞΙΩΜΑ 9

Η αλλαγή είναι η πρωταρχική εκδήλωση του χρόνου.

ΑΞΙΩΜΑ 10

O ύψιστος σκοπός σ’ αυτό το Σύμπαν είναι η δημιουργία ενός αποτελέσματος.

ΑΞΙΩΜΑ 11

Οι θεωρήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα καταστάσεις ύπαρξης είναι τεσσάρων ειδών:

α. Aζ-ιζνεσ είναι η κατάσταση της άμεσης δημιουργίας χωρίς διάρκεια και είναι η κατάσταση της ύπαρξης η οποία υφίσταται κατά τη στιγμή της δημιουργίας και τη στιγμή της καταστροφής και είναι διαφορετική από άλλες θεωρήσεις επειδή δεν περιέχει επιβίωση.

β. Αλτερ-ιζνεσ είναι η θεώρηση η οποία εισάγει αλλαγή, και, επομένως, χρόνο και διάρκεια, μέσα σε μια Αζ-ίζνες ώστε να υπάρξει συνέχεια.

γ. Ιζνεσ είναι μια φαινομενικότητα ύπαρξης που επέρχεται με τη συνεχή αλλαγή μιας Αζ-ίζνες. Αυτό ονομάζεται, όταν έχει συμφωνηθεί, Πραγματικότητα.

δ. Νοτ-ιζνεσ είναι η προσπάθεια να χειριστεί κανείς την Ίζνες με το να μειώσει την κατάστασή της χρησιμοποιώντας δύναμη. Είναι μια φαινομενικότητα και δεν μπορεί να υπερνικήσει εντελώς μια Ίζνες.

ΑΞΙΩΜΑ 12

Η πρωταρχική προϋπόθεση σε κάθε σύμπαν είναι το ότι δύο χώροι, δύο ενέργειες ή δύο αντικείμενα δεν πρέπει να καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο. Όταν η κατάσταση αυτή παραβιαστεί (όπως στη δημιουργία ενός τέλειου πανομοιότυπου), η φαινομενικότητα οποιουδήποτε σύμπαντος ή οποιουδήποτε μέρους του μηδενίζεται.

ΑΞΙΩΜΑ 13

Ο Κύκλος-Δράσης του φυσικού σύμπαντος είναι: Δημιουργία, Επιβίωση, Καταστροφή.

ΑΞΙΩΜΑ 14

Η επιβίωση επιτυγχάνεται με την Άλτερ-ίζνες και τη Νοτ-ίζνες, μέσω των οποίων αποκτάται η διάρκεια που είναι γνωστή ως χρόνος.

ΑΞΙΩΜΑ 15

Η δημιουργία επιτυγχάνεται με το να γίνει ποστιουλέιτ μια Αζ-ίζνες.

ΑΞΙΩΜΑ 16

Πλήρης καταστροφή επιτυγχάνεται με το να γίνει ποστιουλέιτ η Αζ-ίζνες οποιασδήποτε ύπαρξης και των μερών της.

ΑΞΙΩΜΑ 17

Το Στατικό, αφού κάνει ποστιουλέιτ την Αζ-ίζνες, εφαρμόζει μετά Άλτερ-ίζνες και έτσι επιτυγχάνει τη φαινομενικότητα της Ίζνες κι έτσι αποκτά Πραγματικότητα.

ΑΞΙΩΜΑ 18

Το Στατικό, όταν εφαρμόζει Νοτ-ίζνες, επιφέρει τη διάρκεια ανεπιθύμητων υπάρξεων και έτσι επιφέρει μη πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει λήθη, ασυναισθησία και άλλες ανεπιθύμητες καταστάσεις.

ΑΞΙΩΜΑ 19

Όταν κάνουμε το Στατικό να δει οποιαδήποτε κατάσταση Αζ-ιζ (όπως είναι), αυτό μειώνει την αξία εκείνης της κατάστασης.

ΑΞΙΩΜΑ 20

Όταν κάνουμε το Στατικό να δημιουργήσει ένα τέλειο πανομοιότυπο, αυτό προκαλεί την εξαφάνιση οποιασδήποτε ύπαρξης ή μέρους της.

Ένα τέλειο πανομοιότυπο είναι μια επιπρόσθετη δημιουργία του αντικειμένου, της ενέργειάς του και του χώρου του, στον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χρησιμοποιώντας τη δική του ενέργεια. Αυτό παραβιάζει την αρχή ότι δύο αντικείμενα δεν πρέπει να καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο και προκαλεί την εξαφάνιση αυτού του αντικειμένου.

ΑΞΙΩΜΑ 21

Η Κατανόηση αποτελείται από Στοργή, Πραγματικότητα και Επικοινωνία.

ΑΞΙΩΜΑ 22

Η εφαρμογή της Νοτ-ίζνες μειώνει την Κατανόηση.

ΑΞΙΩΜΑ 23

Το Στατικό έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην κατάσταση της πλήρους Συνειδητής Γνώσης. Η κατάσταση της πλήρους Συνειδητής Γνώσης συνίσταται σε απόλυτο ARC.

ΑΞΙΩΜΑ 24

Απόλυτο ARC θα προκαλούσε την εξαφάνιση όλων των μηχανικών καταστάσεων ύπαρξης.

ΑΞΙΩΜΑ 25

Η Στοργή είναι μια κλίμακα συμπεριφοράς η οποία κατεβαίνει βαθμιαία από τη συνύπαρξη του Στατικού, περνάει από τα στάδια παρεμβολής απόστασης και ενέργειας, φτάνει στη δημιουργία ταυτότητας και καταλήγει σε μεγάλη εγγύτητα αλλά με μυστήριο.

Με την εφαρμογή της Ίζνες (Μπίινγκνες) και της Νοτ-ίζνες (άρνηση του Είμαι) η ατομικότητα προχωρά από τη Συνειδητή Γνώση που υπάρχει στην πλήρη συνταύτιση, προς τα κάτω, μέσω της παρεμβολής όλο και περισσότερης απόστασης και όλο και λιγότερης αποτύπωσης, μέσα από τις καταστάσεις του Κοιτάζειν, της Εκδήλωσης Συναισθήματος, της Προσπάθειας, της Διαδικασίας Σκέψης, των Συμβόλων, του Τρώγειν, του Σεξ κι έτσι φτάνει έως τη Μη Συνειδητή Γνώση (Μυστήριο). Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο του Μυστηρίου, είναι δυνατή κάποια επικοινωνία, αλλά ακόμη και στο Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει κάποια προσπάθεια για επικοινωνία. Εδώ έχουμε, στην περίπτωση ενός ατόμου, μια βαθμιαία μείωση από την πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί να έχει πλήρη Στοργή μέχρι την πεποίθηση ότι τα πάντα είναι ένα απόλυτο Μυστήριο. Ο καθένας βρίσκεται κάπου σ’ αυτή την Κλίμακα από το Γνωρίζω ως το Μυστήριο. Το αρχικό Διάγραμμα Ανθρώπινης Αξιολόγησης ήταν το τμήμα αυτής της κλίμακας που αναφερόταν στο Συναίσθημα.

ΑΞΙΩΜΑ 26

Η Πραγματικότητα είναι η συμφωνημένη φαινομενικότητα της ύπαρξης.

ΑΞΙΩΜΑ 27

Κάτι Αληθές μπορεί να υφίσταται για κάποιον ατομικά, αλλά, όταν συμφωνείται και από άλλους, μπορούμε να πούμε ότι είναι Πραγματικότητα.

Η δομή της Πραγματικότητας περιέχεται στην Ίζνες, η οποία αποτελείται από Αζ-ίζνες και Άλτερ-ίζνες. Η Ίζνες είναι μια φαινομενικότητα, όχι κάτι Αληθές. Το Αληθές είναι Αζ-ίζνες που έχει αλλαχτεί, προκειμένου να επιτευχθεί διάρκεια.

Η Μη Πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα και η φαινομενικότητα της εφαρμογής της Νοτ-ίζνες.

ΑΞΙΩΜΑ 28

Επικοινωνία είναι η θεώρηση και η πράξη του να ωθείς ένα ερέθισμα ή ένα σωματίδιο από ένα σημείο-πηγή κατά μήκος μιας απόστασης σε ένα σημείο-δέκτη, με την πρόθεση να δημιουργήσεις στο σημείο-δέκτη μια αποτύπωση και κατανόηση αυτού που εκπήγασε από το σημείο-πηγή.

Η Φόρμουλα της Επικοινωνίας είναι: Αιτία, Απόσταση, Αποτέλεσμα, με Προσοχή και Αποτύπωση με Κατανόηση.

Τα συστατικά μέρη της Επικοινωνίας είναι: Θεώρηση, Πρόθεση, Προσοχή, Αιτία, σημείο-Πηγή, Απόσταση, Αποτέλεσμα, σημείο-Δέκτης, Αποτύπωση, Κατανόηση, η Ταχύτητα του ερεθίσματος ή του σωματιδίου, η Κατάσταση του Τίποτα ή η Κατάσταση του Κάτι. Μια μη Επικοινωνία αποτελείται από Εμπόδια. Τα Εμπόδια αποτελούνται από Χώρο, Παρεμβολές (όπως τοίχους και παραπετάσματα ταχέως κινούμενων σωματιδίων) και Χρόνο. Μια επικοινωνία, εξ ορισμού, δεν χρειάζεται να είναι αμφίδρομη. Όταν μια επικοινωνία ανταποδίδεται, η Φόρμουλα επαναλαμβάνεται, με το σημείο-Δέκτη να γίνεται τώρα το σημείο-Πηγή και το πρώην σημείο-Πηγή να γίνεται τώρα σημείο-Δέκτης.

ΑΞΙΩΜΑ 29

Για να κάνει κάποιος μια Αζ-ίζνες να διαρκέσει, πρέπει να αναθέσει την πατρότητα δημιουργίας σε κάποιον ή κάτι άλλο, αντί για τον εαυτό του. Διαφορετικά, βλέποντάς τη, θα την έκανε να εξαφανιστεί.

Κάθε χώρος, ενέργεια, μορφή, αντικείμενο, άτομο ή κατάσταση του φυσικού σύμπαντος μπορεί να υπάρξει μόνο όταν έχει συμβεί μια αλλοίωση της αρχικής Αζ-ίζνες, έτσι ώστε να αποτραπεί η εξαφάνισή τους από μια τυχαία ματιά. Μ’ άλλα λόγια, ό,τι εξακολουθεί να διαρκεί πρέπει να περιέχει ένα «ψέμα», έτσι ώστε η αρχική θεώρηση να μην είναι πλήρως αποτυπωμένη.

ΑΞΙΩΜΑ 30

Ο γενικός κανόνας του ώντιτινγκ είναι πως ό,τι είναι ανεπιθύμητο αλλά εξακολουθεί να διαρκεί, πρέπει να το κοιτάξει κανείς πλήρως, οπότε και θα εξαφανιστεί.

Αν το κοιτάξει εν μέρει μόνο, θα μειωθεί, τουλάχιστον, η έντασή του.

ΑΞΙΩΜΑ 31

Η Καλοσύνη και η Κακία, η Ομορφιά και η Ασχήμια είναι, κατά τον ίδιο τρόπο, θεωρήσεις και δεν βασίζονται παρά μόνο σε γνώμη.

ΑΞΙΩΜΑ 32

Ό,τι δεν έχει παρατηρηθεί άμεσα έχει την τάση να διαρκεί.

ΑΞΙΩΜΑ 33

Κάθε Αζ-ίζνες η οποία έχει αλλοιωθεί από Νοτ-ίζνες (με χρήση δύναμης) έχει την τάση να διαρκεί.

ΑΞΙΩΜΑ 34

Κάθε Ίζνες, όταν αλλοιωθεί με χρήση δύναμης, έχει την τάση να διαρκεί.

ΑΞΙΩΜΑ 35

Η Υπέρτατη Αλήθεια είναι ένα Στατικό.

Ένα Στατικό δεν έχει μάζα, σημασία, κινητικότητα, δεν έχει μήκος κύματος, δεν έχει χρόνο, δεν έχει θέση στον χώρο, δεν έχει χώρο.

Η τεχνική του ονομασία είναι «Βασική Αλήθεια».

ΑΞΙΩΜΑ 36

Ένα ψέμα είναι ένα δεύτερο ποστιουλέιτ, δήλωση ή κατάσταση που σκοπό έχει να καλύψει ένα πρωταρχικό ποστιουλέιτ, στο οποίο επιτρέπεται να παραμείνει.

Παραδείγματα:

Oύτε η αλήθεια ούτε το ψέμα είναι μια κίνηση ή αλλοίωση ενός σωματιδίου από μια θέση σε μια άλλη.

Ένα ψέμα είναι μια δήλωση ότι ένα σωματίδιο που έχει κινηθεί δεν κινήθηκε, ή μια δήλωση ότι ένα σωματίδιο που δεν έχει κινηθεί κινήθηκε.

Το βασικό ψέμα είναι ότι δεν έγινε μια θεώρηση η οποία έγινε, ή ότι ήταν διαφορετική.

ΑΞΙΩΜΑ 37

Όταν μια πρωταρχική θεώρηση έχει αλλαχθεί, αλλά, παρ’ όλ’ αυτά υπάρχει, τότε η θεώρηση που προκαλεί την αλλαγή αποκτά διάρκεια.

Κάθε διάρκεια εξαρτάται από τη Βασική Αλήθεια, αλλά η θεώρηση που προκαλεί την αλλαγή αποκτά διάρκεια, επειδή η Βασική Αλήθεια δεν έχει ούτε διάρκεια ούτε έλλειψη διάρκειας.

ΑΞΙΩΜΑ 38

1: Ηλιθιότητα είναι άγνοια της θεώρησης.

2: Μηχανικος Ορισμος: Ηλιθιότητα είναι άγνοια χρόνου, τόπου, μορφής και γεγονότος.

1: Αλήθεια είναι η ακριβής θεώρηση.

2: Αλήθεια είναι ο ακριβής χρόνος, τόπος, μορφή και γεγονός.

Έτσι, βλέπουμε ότι η μη ανακάλυψη της Αλήθειας επιφέρει ηλιθιότητα.

Έτσι, βλέπουμε ότι η ανακάλυψη της Αλήθειας επιφέρει μία Αζ-ίζνες, κάτι που αποδεικνύεται με πραγματικό πείραμα.

Έτσι, βλέπουμε ότι μια Υπέρτατη Αλήθεια δεν έχει χρόνο, τόπο, μορφή ή γεγονός.

Έτσι, τότε, καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να κάνουμε κάτι να εξακολουθεί να διαρκεί μόνο όταν σκεπάζουμε μια αλήθεια.

Το ψέμα είναι μια αλλοίωση του χρόνου, του τόπου, του γεγονότος ή της μορφής.

Το ψέμα γίνεται Άλτερ-ίζνες, γίνεται ηλιθιότητα.

(Η μαυρίλα των κέις είναι μια συσσώρευση των ψεμάτων του ίδιου του κέις ή άλλων κέις.)

Ό,τι διαρκεί πρέπει να αποφεύγει την Αζ-ίζνες. Έτσι, για να εξακολουθεί κάτι να διαρκεί πρέπει να περιέχει ένα ψέμα.

ΑΞΙΩΜΑ 39

Η ζωή θέτει προβλήματα για να τα επιλύσει.

ΑΞΙΩΜΑ 40

Οποιοδήποτε πρόβλημα, για να είναι πρόβλημα, πρέπει να περιέχει ένα ψέμα. Αν ήταν αλήθεια, θα διαλυόταν.

Ένα «άλυτο πρόβλημα» θα είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Θα συμπεριλάμβανε επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό αλλαγμένων γεγονότων.

Για να φτιάξεις ένα πρόβλημα, πρέπει να εισαγάγεις Άλτερ-ίζνες.

ΑΞΙΩΜΑ 41

Αυτό στο οποίο εισάγεται Άλτερ-ίζνες γίνεται πρόβλημα.

ΑΞΙΩΜΑ 42

Το Μεστ (η Ύλη, η Ενέργεια, ο Χώρος, ο Χρόνος) εξακολουθεί να διαρκεί γιατί είναι ένα πρόβλημα.

Είναι πρόβλημα γιατί περιέχει Άλτερ-ίζνες.

ΑΞΙΩΜΑ 43

Ο Χρόνος είναι η πρωταρχική πηγή αναλήθειας.

Ο Χρόνος δηλώνει την αναλήθεια διαδοχικών θεωρήσεων.

ΑΞΙΩΜΑ 44

Το Θήτα (το Στατικό) δεν έχει τοποθεσία στην Ύλη, στην Ενέργεια, στον Χώρο ή στον Χρόνο. Είναι ικανό για θεωρήσεις.

ΑΞΙΩΜΑ 45

Το Θήτα μπορεί να θεωρήσει ότι έχει τοποθετηθεί κάπου, οπότε και τοποθετείται κάπου, και σ’ αυτό τον βαθμό γίνεται ένα πρόβλημα.

ΑΞΙΩΜΑ 46

Το Θήτα μπορεί να γίνει πρόβλημα μέσω των θεωρήσεών του αλλά τότε γίνεται Μεστ.

Ένα πρόβλημα είναι σε κάποιο βαθμό Μεστ. Το Μεστ είναι ένα πρόβλημα.

ΑΞΙΩΜΑ 47

Το Θήτα μπορεί να επιλύσει προβλήματα.

ΑΞΙΩΜΑ 48

Η Ζωή είναι ένα παιχνίδι όπου το Θήτα ως Στατικό λύνει τα προβλήματα του Θήτα ως Μεστ.

ΑΞΙΩΜΑ 49

Για να λύσεις κάποιο πρόβλημα, αρκεί μόνο να γίνεις θήτα ο λύτης παρά θήτα το πρόβλημα.

ΑΞΙΩΜΑ 50

Το Θήτα ως Μεστ πρέπει να περιέχει θεωρήσεις που είναι ψέματα.

ΑΞΙΩΜΑ 51

Τα ποστιουλέιτ και η ζωντανή επικοινωνία, επειδή δεν είναι Μεστ και είναι ανώτερα του Μεστ, µπορούν να επιτύχουν αλλαγή στο Μεστ χωρίς να κάνουν το Μεστ να διαρκεί.Έτσι, μπορεί να λάβει χώρα το ώντιτινγκ.

ΑΞΙΩΜΑ 52

Το Μεστ διαρκεί και στερεοποιείται στον βαθμό που δεν του χορηγείται ζωή.

ΑΞΙΩΜΑ 53

Ένα Σταθερό Δεδομένο είναι απαραίτητο για την ευθυγράμμιση των δεδομένων.

ΑΞΙΩΜΑ 54

Για να υπάρχει λογική αντίδραση στα οκτώ δυναμικά, είναι απαραίτητο να υπάρχει ταυτόχρονα ανοχή της σύγχυσης και ένα συμφωνημένο Σταθερό Δεδομένο, με βάση το οποίο να ευθυγραμμιστούν τα δεδομένα που βρίσκονται σε σύγχυση. Αυτός είναι ο ορισμός της πνευματικής υγείας.

ΑΞΙΩΜΑ 55

Ο Κύκλος-Δράσης είναι μια θεώρηση. Το Δημιουργώ, Επιβιώνω, Καταστρέφω, δηλαδή ο Κύκλος-Δράσης που γίνεται αποδεκτός από τη Γενετική Οντότητα (GE), είναι μόνο μια θεώρηση την οποία ο θήταν μπορεί να αλλάξει φτιάχνοντας μια νέα θεώρηση ή διαφορετικούς κύκλους-δράσης.

ΑΞΙΩΜΑ 56

Το θήτα φέρνει τάξη στο χάος.

Πορισμα: Το χάος φέρνει αταξία στο θήτα.

ΑΞΙΩΜΑ 57

Η τάξη εκδηλώνεται όταν η Επικοινωνία, ο Έλεγχος και η Χέβινγκνες είναι διαθέσιμα στο θήτα.

Ορισμοι:

Eπικοινωνια: Η ανταλλαγή ιδεών διαμέσου του χώρου.

Ελεγχος: Το να κάνεις με σιγουριά ένα ποστιουλέιτ, το οποίο ισοδυναμεί με πρόθεση, και την εκτέλεσή του στη συνέχεια.

Χεβινγκνες: Αυτό που επιτρέπει την εμπειρία της μάζας και της πίεσης.

ΑΞΙΩΜΑ 58

H νοημοσύνη και η κρίση μετριούνται βάσει της ικανότητας για αξιολόγηση σχετικών σπουδαιοτήτων.

Πορισμα: Η ικανότητα να αξιολογείς σπουδαιότητες και ασημαντότητες είναι η ανώτερη ικανότητα της λογικής.

Πορισμα: Ταύτιση είναι η απόδοση ίδιας σπουδαιότητας στα πάντα.

Πορισμα: Ταύτιση είναι η ανικανότητα να αξιολογείς διαφορές στον χρόνο, στη θέση, στη μορφή, στη σύνθεση ή στη σπουδαιότητα.

Τα παραπάνω αποτελούν μια περίληψη των καταστάσεων ύπαρξης που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να δημιουργήσει κάτι, να το κάνει να έχει διάρκεια ή να το καταστρέψει.

ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, Ο ΘΗΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΣΤΙΟΥΛΕΪΤ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ