(Σύνοψη των μελετών και της εξέτασης του ανθρώπινου πνεύματος και του υλικού σύμπαντος που ολοκληρώθηκαν μεταξύ του 1923 και 1953 μ.Χ.)

1 Πριν από την αρχή υπήρχε μια Αιτία, και μοναδικός σκοπός της Αιτίας ήταν η δημιουργία αποτελέσματος.

2 Εν αρχή και πάντοτε υπάρχει η απόφαση, και η απόφαση είναι ΝΑ EIMAI.

3 Η πρώτη ενέργεια της μπίινγκνες (beingness: ανάληψη μιας ταυτότητας) είναι να υιοθετήσει ένα σημείο παρατήρησης.

4 Η δεύτερη ενέργεια της μπίινγκνες είναι να εκτείνει από το σημείο παρατήρησης σημεία για να τα παρατηρεί, τα οποία είναι σημεία διάστασης.

5 Έτσι, δημιουργείται χώρος, μια και ο ορισμός του χώρου είναι: σημείο παρατήρησης της διάστασης. Ο σκοπός ενός σημείου διάστασης είναι να υπάρχει χώρος, καθώς και ένα σημείο για να παρατηρηθεί.

6 Η δράση ενός σημείου διάστασης είναι να πλησιάζει και να απομακρύνεται.

7 Επιπλέον, μεταξύ του σημείου παρατήρησης και των σημείων διάστασης υπάρχει σύνδεση και ανταλλαγή· έτσι, δημιουργούνται νέα σημεία διάστασης· έτσι, υπάρχει επικοινωνία.

8 Και έτσι, υπάρχει ΦΩΣ.

9 Και έτσι, υπάρχει ενέργεια.

10 Και έτσι, υπάρχει ζωή.

11 Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα σημεία παρατήρησης, και αυτά τα σημεία παρατήρησης βγάζουν προς τα έξω σημεία τα οποία μπορεί κανείς να παρατηρεί. Έτσι προκύπτει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των σημείων παρατήρησης, αλλά η αλληλεπίδραση γίνεται μόνο μέσω ανταλλαγής σημείων διάστασης και ποτέ με διαφορετικό τρόπο.

12 Το σημείο παρατήρησης μπορεί να μετακινήσει το σημείο διάστασης, γιατί το σημείο παρατήρησης, εκτός από δημιουργική ικανότητα και θεώρηση, διαθέτει και βούληση και τη δυνατότητα να ενεργεί ανεξάρτητα: και το σημείο παρατήρησης, παρατηρώντας σημεία διάστασης, μπορεί να αλλάξει σε σχέση με δικά του ή άλλα σημεία διάστασης ή σημεία παρατήρησης και, έτσι, προκύπτουν όλες οι θεμελιώδεις αρχές που σχετίζονται με την κίνηση.

13 Όλα τα σημεία διάστασης ανεξαιρέτως, είτε μικρά είτε μεγάλα, είναι στερεά. Εντούτοις είναι στερεά για τον μοναδικό λόγο ότι τα σημεία παρατήρησης λένε ότι είναι στερεά.

14 Πολλά σημεία διάστασης ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερα αέρια, υγρά ή στερεά: έτσι, υπάρχει ύλη. Το σημείο, ωστόσο, στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη αξία είναι ο θαυμασμός, και ο θαυμασμός είναι τόσο ισχυρός ώστε η απουσία του και μόνο επιτρέπει σε κάτι να εξακολουθεί να υφίσταται.

15 Ένα σημείο διάστασης μπορεί να διαφέρει από άλλα σημεία διάστασης και, έτσι, μπορεί να κατέχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επίσης, πολλά σημεία διάστασης μπορεί να κατέχουν ένα παρόμοιο χαρακτηριστικό ενώ άλλα μπορεί να κατέχουν ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό. Έτσι, προκύπτει το χαρακτηριστικό των κατηγοριών της ύλης.

16 Το σημείο παρατήρησης μπορεί να συνδυάσει σημεία διάστασης και να σχηματίσει μορφές, και οι μορφές μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες, και μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από το σημείο παρατήρησης και, έτσι, μπορεί να υπάρχουν συνδυασμοί μορφών. Οι μορφές μπορούν να κινούνται και τα σημεία παρατήρησης μπορούν να κινούνται, και έτσι, μπορεί να υπάρχει κίνηση μορφών.

17 Η θεώρηση των μορφών, η ακινησία ή η κίνησή τους, διαμορφώνεται από την κρίση του σημείου παρατήρησης, και αυτές οι θεωρήσεις καθορίζουν ποιες μορφές είναι όμορφες και ποιες άσχημες, και αυτές οι θεωρήσεις από μόνες τους είναι τέχνη.

18 Σύμφωνα με την κρίση των σημείων παρατήρησης, κάποιες από αυτές τις μορφές θα πρέπει να διαρκέσουν. Έτσι, υπάρχει επιβίωση.

19 Επιπλέον, το σημείο παρατήρησης δεν χάνεται ποτέ, αλλά η μορφή μπορεί να χαθεί.

20 Τα πολλά σημεία παρατήρησης, όταν αλληλεπιδρούν, αποκτούν εξάρτηση το ένα από τη μορφή του άλλου και δεν επιλέγουν να διαχωρίσουν πλήρως την κυριότητα των σημείων διάστασης, και έτσι επέρχεται μια εξάρτηση από τα σημεία διάστασης και από τα άλλα σημεία παρατήρησης.

21 Απ’ αυτό προκύπτει σταθερότητα του σημείου παρατήρησης όσον αφορά την αλληλεπίδραση των σημείων διάστασης, και αυτό, με συγκεκριμένη ρύθμιση, είναι ο ΧΡΟΝΟΣ.

22 Και υπάρχουν σύμπαντα.

23 Τα σύμπαντα, συνεπώς, είναι τρία σε αριθμό: το σύμπαν που δημιουργείται από ένα σημείο παρατήρησης, το σύμπαν που δημιουργείται από κάθε άλλο σημείο παρατήρησης, το σύμπαν που δημιουργείται από την αμοιβαία δράση των σημείων παρατήρησης και υπάρχει η συμφωνία ότι θα διατηρείται – το φυσικό σύμπαν.

24 Και τα σημεία παρατήρησης δεν φαίνονται ποτέ. Τα σημεία παρατήρησης θεωρούν όλο και πιο πολύ ότι τα σημεία διάστασης είναι πολύτιμα. Και τα σημεία παρατήρησης προσπαθούν να γίνουν τα σημεία αγκυροβόλησης και ξεχνούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα σημεία, χώρο και μορφές. Έτσι, επέρχεται σπανιότητα. Τα σημεία διάστασης μπορεί να χαθούν και, έτσι, τα σημεία παρατήρησης υποθέτουν ότι κι αυτά, επίσης, μπορεί να χαθούν.

25 Έτσι, επέρχεται ο θάνατος.

26 Απ’ αυτό προέρχονται οι εκδηλώσεις της ευχαρίστησης και του πόνου, της σκέψης, του συναισθήματος και της προσπάθειας, του συλλογισμού, της αίσθησης, της στοργής, της πραγματικότητας, της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς και της ύπαρξης και, όπως φαίνεται, εκεί εμπεριέχονται και απαντώνται και τα αινίγματα του δικού μας σύμπαντος.

27 Υπάρχει μπίινγκνες, αλλά ο Άνθρωπος πιστεύει ότι υπάρχει μόνο η κατάσταση του γίγνεσθαι.

28 Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος το οποίο τίθεται εδώ είναι η εγκαθίδρυση σημείων παρατήρησης και σημείων διάστασης, η βελτίωση της κατάστασης και της αλληλεπίδρασης των σημείων διάστασης και, ως εκ τούτου, μεταξύ των σημείων παρατήρησης, η επιδιόρθωση της αφθονίας ή της σπανιότητας σε σχέση με όλα τα πράγματα, ευχάριστα ή άσχημα, με την αποκατάσταση της ικανότητας του σημείου παρατήρησης να υιοθετεί σημεία απ’ όπου να παρατηρεί, καθώς και να δημιουργεί και να αποδημιουργεί, να αμελεί, να ξεκινά, να αλλάζει και να σταματά σημεία διάστασης οποιουδήποτε είδους, ανάλογα με τη βούλησή του. Η βεβαιότητα και στα τρία σύμπαντα πρέπει να ανακτηθεί, γιατί η βεβαιότητα αποτελεί γνώση κι όχι τα δεδομένα.

29 Σύμφωνα με την κρίση του σημείου παρατήρησης, οποιαδήποτε μπίινγκνες και οποιοδήποτε πράγμα είναι καλύτερο από το τίποτα, οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι καλύτερο από κανένα αποτέλεσμα, οποιοδήποτε σύμπαν είναι καλύτερο από κανένα σύμπαν, οποιοδήποτε σωματίδιο είναι καλύτερο από κανένα σωματίδιο, αλλά το σωματίδιο του θαυμασμού είναι το καλύτερο από όλα.

30 Πάνω από αυτά τα πράγματα μπορεί να υπάρχει μόνο εικασία. Και κάτω από αυτά τα πράγματα υπάρχει το παίξιμο του παιχνιδιού. Αλλά ο Άνθρωπος μπορεί να βιώσει και να γνωρίσει τα όσα είναι γραμμένα εδώ. Μερικοί μπορεί να θέλουν να τα διδάξουν σε άλλους και μερικοί μπορεί να θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και μερικοί μπορεί να επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν ανθρώπους και οργανισμούς περισσότερο ικανούς και, έτσι, να χαρίσουν στη Γη έναν πολιτισμό για τον οποίο να μπορούμε να είμαστε περήφανοι.

Ένα δώρο στον Άνθρωπο,
ταπεινή προσφορά του Λ. Ρον Χάμπαρντ,
23 Απριλίου 1953

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ