Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας αναγνωρίζεται επίσημα ως θρησκεία στην Ισπανία. Στις 31 Οκτωβρίου 2007, το Εθνικό Δικαστήριο στη Μαδρίτη εξέδωσε μια ομόφωνη απόφαση-ορόσημο, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ισπανία, αναγνωρίζοντας ότι η Εθνική Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Ισπανίας είναι ένας θρησκευτικός οργανισμός που δικαιούται το πλήρες φάσμα των θρησκευτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την καταχώρηση στο Μητρώο των Θρησκευτικών Οντοτήτων της κυβέρνησης.

Η αναγνώριση αυτή σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής στην οποία Ισπανοί Σαηεντολόγοι αναγκάζονταν να αγωνιστούν για τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας τους. Δικαίωσε την Εκκλησία της Σαηεντολογίας στην Ισπανία και σήμανε μια νέα αρχή για όλους τους Ισπανούς Σαηεντολόγους.

«Το δικαστήριο αποφαίνεται ότι πρέπει να αθωώσει και, κατά συνέπεια, αθωώνει χωρίς καμία επιφύλαξη τους κατηγορούμενους».

Σήμερα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη νόμιμη υπόσταση της Σαηεντολογίας ως μία από τις θρησκείες του κόσμου. Η Σαηεντολογία έχει αναπτυχθεί πλήρως, όσον αφορά τη θεολογία της καθώς και τη θρησκευτική της πρακτική και οργάνωση. Το εύρος και πεδίο δράσης της θρησκείας περιλαμβάνουν περισσότερες από έντεκα χιλιάδες Εκκλησίες, Μίσιον και συγγενικούς οργανισμούς της Σαηεντολογίας σε χώρες ανά τον κόσμο.

Απόφαση-Ορόσημο για τη Θρησκευτική Ελευθερία

Η απόφαση σχετικά με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι εξαιρετικά σημαντική για διάφορους λόγους. Πρώτον, το Εθνικό Δικαστήριο αναγνώρισε τη νομική υπόσταση της Εθνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Ισπανίας ως μια «θρησκευτική ομάδα» και το θεμελιώδες της δικαίωμα, σε συνδυασμό με τους ενορίτες της, στη συλλογική πρακτική και εκδήλωση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Δεύτερον, το Εθνικό Δικαστήριο αποφάσισε, μετά από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση, ότι δεν υπήρχε ζήτημα δημόσιας τάξης και ότι η Εκκλησία επιδίωξε θρησκευτικούς σκοπούς όπως απαιτείται από το Άρθρο 3, παράγραφο 2, του Οργανικού Νόμου της Θρησκευτικής Ελευθερίας.

Τρίτον, το Εθνικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και τα κριτήρια θρησκευτικής καταχώρησης που αναπτύχθηκαν και δημιουργήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εφαρμογή τους σε όλη την Ευρώπη και από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας για την εφαρμογή τους στην Ισπανία, πρέπει να ισχύουν για την Εκκλησία της Σαηεντολογίας και τη θρησκεία της Σαηεντολογίας.

Το Εθνικό Δικαστήριο εξέτασε διεξοδικά τα διαμορφωτικά έγγραφα, στόχους και σκοπούς της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για να καθορίσει αναμφίβολα ότι η Εθνική Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Ισπανίας έχει το δικαίωμα να καταχωριστεί ως θρησκεία βάσει του ισπανικού δικαίου.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι το δικαίωμα της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας να καταχωριστεί ως θρησκευτικός οργανισμός συνιστά μια εκδήλωση του δικαιώματός της στη θρησκευτική ελευθερία και του δικαιώματός της στη συλλογική πρακτική της θρησκείας της Σαηεντολογίας. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εξής αρχή:

Ότι η καταχώρηση μιας θρησκευτικής οντότητας στο Μητρώο υπονοεί, πάνω απ’ όλα, την αναγνώριση της νομικής της υπόστασης ως θρησκευτική ομάδα, δηλαδή, τον προσδιορισμό και την αποδοχή από τον Νόμο μιας ομάδας ανθρώπων που προτίθενται να ασκήσουν, χωρίς εξαναγκασμό, το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας συλλογικά, όπως καθορίζεται από το Άρθρο 5, παράγραφος 2, του Ισπανικού Νόμου Θρησκευτικής Ελευθερίας.

Το Εθνικό Δικαστήριο στηρίχθηκε επίσης στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ειδικότερα στην ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 5ης Απριλίου 2007, Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Μόσχας εναντίον της Ρωσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας προστατεύεται από τη θρησκευτική ελευθερία και ασκεί τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας που αποδίδονται σε θρησκευτικούς οργανισμούς σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών [ΕΣΔΑ (ECHR)], μια διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει και επικυρώσει η Ισπανία. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατύπωσε τις θεμελιώδεις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και πολυφωνίας (πλουραλισμού) στην απόφασή του να υποστηρίξει τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας των Σαηεντολόγων και των θρησκευτικών τους οργανισμών.

Η απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί αποτελεί άλλη μία επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας ως θρησκευτικό οργανισμό στην Ευρώπη και από ένα διακεκριμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου εξουσιοδοτεί την παροχή των ίδιων δικαιωμάτων και προνομίων στους Σαηεντολόγους και στους θρησκευτικούς τους οργανισμούς, όπως και στα μέλη άλλων κατοχυρωμένων θρησκευτικών οργανισμών στην Ισπανία.

Επίσης, η εξάρτηση του Εθνικού Δικαστηρίου από την απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου στην υπόθεση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Μόσχας εναντίον της Ρωσίας για ν’ αποφανθεί ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έχει το δικαίωμα να καταχωρηθεί ως θρησκευτικός οργανισμός στην Ισπανία, δείχνει ότι οι θεμελιώδεις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας που εκφράζονται στη ρωσική υπόθεση ισχύουν και για τα σαράντα επτά κράτη μέλη που αποτελούν το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχουν υπογράψει και επικυρώσει την ΕΣΔΑ. Η απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου αποτελεί μαρτυρία ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας δικαιούται του πλήρους φάσματος των δικαιωμάτων θρησκευτικής ελευθερίας που διασφαλίζονται από την ΕΣΔΑ σε κάθε χώρα που έχει υπογράψει και επικυρώσει τη συνθήκη.

Δικαίωμα της Σαηεντολογίας να Καταχωρηθεί ως Θρησκευτική Οντότητα «Ως Εκδήλωση του Δικαιώματός της στην Ελευθερία της Θρησκείας»

Στην απόφασή του, που ανατρέπει την άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να καταχωρήσει την Εκκλησία ως έναν θρησκευτικό οργανισμό, το Εθνικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Ισπανίας είχε το δικαίωμα να καταχωρηθεί ως θρησκευτική οντότητα «ως εκδήλωση του δικαιώματός της στην ελευθερία της θρησκείας».

Το Ισπανικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας προστατεύεται από το Άρθρο 16 του Ισπανικού Συντάγματος. Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η αίτηση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας για θρησκευτική καταχώρηση περιλαμβάνει θεμελιώδη δικαιώματα που, σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφος 2, του Συντάγματος, θα πρέπει να ερμηνευθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ενόψει της ανάγκης να συμμορφώνεται πιστά με τις διεθνείς αρχές των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ισπανικό Δικαστήριο στηρίχθηκε επίσης σε βασικές αρχές σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία που αναπτύχθηκαν και εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δηλώσει ότι το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, που προστατεύεται από το Άρθρο 9 της ΕΣΔΑ, «συνιστά ένα από τα θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας» και ότι αυτή η ελευθερία πρέπει να συνδέεται με την ανάγκη να διασφαλιστεί θρησκευτικός πλουραλισμός. Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι «το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας όπως είναι κατανοητό από την [ΕΣΔΑ] αποκλείει κάθε αξιολόγηση εκ μέρους του Κράτους σχετικά με τη νομιμότητα των θρησκευτικών πεποιθήσεων ή μέσων έκφρασης». Επίσης, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το «καθήκον της ουδετερότητας και της αμεροληψίας», σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΕΣΔΑ είναι «ασύμβατο με αυτή την αξιολόγηση της νομιμότητας των πεποιθήσεων».

Το Ισπανικό Δικαστήριο παρατήρησε ότι, σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι θεμελιώδεις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας «επιβεβαιώθηκαν» σε πρόσφατες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Δικαστηρίου του Στρασβούργου στη δικαστική υπόθεση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Μόσχας εναντίον της Ρωσίας.

Το Δικαστήριο τότε επεσήμανε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, με την απόφαση του της 15ης Φεβρουαρίου 2001 (46/01), καθόρισε τα κριτήρια σε υποθέσεις θρησκευτικής ελευθερίας για την ερμηνεία αυτών των θεμελιωδών αρχών που αναπτύχθηκαν από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο συνόψισε αυτά τα κριτήρια, ως εξής:

  • Η αναγνώριση της νομικής υπόστασης ενός οργανισμού ως «θρησκευτική ομάδα» και τα «θεμελιώδη του δικαιώματα στη συλλογική πρακτική της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως καθορίζονται από το Άρθρο 5, παράγραφος 2, του Ισπανικού Νόμου Θρησκευτικής Ελευθερίας» χωρίς εξαναγκασμό.
  • Η καθορισμένη «υπόσταση» της θρησκευτικής οντότητας που παραχωρείται μέσω καταχώρησης στο Μητρώο είναι ευρεία και δεν σκοπεύει μόνο στην αναγνώριση της νομιμότητας της θρησκευτικής οντότητας. Προστατεύει επίσης συγκεκριμένες εκδηλώσεις της θρησκείας, που «κατά την άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων τα μέλη της ομάδας ή της εγγεγραμμένης κοινότητας πραγματοποιούν», προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι «θα διευκολυνθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέψουν τη συλλογική άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας, χωρίς εξαναγκασμό, εμπόδια ή διαταραχές οποιουδήποτε είδους».
  • Η διαδικασία καταχώρησης «δεν εξουσιοδοτεί στο Κράτος» οποιαδήποτε εξουσία να αξιολογεί αν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να εκφραστούν τέτοιες πεποιθήσεις είναι νόμιμα.
  • Δεδομένου ότι η καταχώρηση αποτελεί ουσιαστική εκδήλωση της θρησκευτικής ελευθερίας, οποιαδήποτε προσπάθεια από το Κράτος να περιορίσει αυτό το δικαίωμα υπόκειται σε εξονυχιστική εξέταση· ως εκ τούτου, οι υπεύθυνες αρχές για την καταχώρηση δεν μπορούν να ασκήσουν διακριτική ευχέρεια για να αρνηθούν την καταχώρηση, «αντιθέτως οι πράξεις του ελέγχονται».

Εφαρμόζοντας αυτές τις θεμελιώδεις αρχές θρησκευτικής ελευθερίας και αυτά τα κριτήρια θρησκευτικής καταχώρησης σε αυτή την υπόθεση, το Δικαστήριο εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ίδρυση της θρησκείας της Σαηεντολογίας ή την εδραίωσή της στην Ισπανία, τους θρησκευτικούς της στόχους και σκοπούς, τις θρησκευτικές της δραστηριότητες και λειτουργίες, τους κανόνες λειτουργίας της, τους αντιπροσωπευτικούς της οργανισμούς και τους φορείς διοίκησής της.

Δεν Έγιναν Παραβιάσεις της Δημόσιας Τάξης

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 2, του Οργανικού Νόμου της Θρησκευτικής Ελευθερίας, το Δικαστήριο εξέτασε επίσης το αρχείο για να καθορίσει αν το Κράτος θα μπορούσε να επιβάλει περιορισμούς στο δικαίωμα της Εκκλησίας στη θρησκευτική ελευθερία λόγω της δημόσιας τάξης ή λόγω της επιδίωξης μη θρησκευτικών στόχων από την Εκκλησία. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία:

Το θετικό πόρισμα, που είναι ευνοϊκό για την εξέτασή της ως μια θρησκευτική οντότητα, προκύπτει «εκ πρώτης όψεως» από τους εσωτερικούς κανονισμούς της, και από το δόγμα ή τις διδασκαλίες που παρατέθηκαν, καθώς επίσης από το γεγονός ότι ο οργανισμός είναι παρόμοιος με άλλους που είναι νόμιμα καταχωρημένοι σε επίσημα μητρώα χωρών με παρόμοια νομικά συστήματα και πολιτισμό.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, το Δικαστήριο «ανακοίνωσε το δικαίωμα της [Εθνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Ισπανίας] να καταχωρηθεί στα Μητρώα των Θρησκευτικών Οντοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Συνέπειες: Θεμελιώδη Δικαιώματα που Απορρέουν από την Καταχώρηση

Η ετυμηγορία του Εθνικού Ισπανικού Δικαστηρίου ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια «θρησκευτική ομάδα» που δικαιούται τα δικαιώματα και την προστασία που παρέχονται σε τέτοιες ομάδες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Σύνταγμα της Ισπανίας, αποτελεί άλλη μία δικαστική διακήρυξη που αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από άλλους θρησκευτικούς οργανισμούς και ότι η Εκκλησία και οι ενορίτες της έχουν το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, που προστατεύεται από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλά θεμελιώδη δικαιώματα απορρέουν από τις θρησκευτικές καταχωρήσεις στην Ισπανία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, με την απόφαση του της 15ης Φεβρουαρίου 2001, εξακρίβωσε μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν με την καταχώρηση, συμπεριλαμβανομένων των εξής: «μιας στάσης σεβασμού προς τα πιστεύω και τις θρησκευτικές πρακτικές της» από το Κράτος, της παροχής «προστασίας που απαιτείται» για τις θρησκευτικές πρακτικές από το Κράτος, και της θετικής δράσης από το Κράτος όσον αφορά την «πραγματική και αποτελεσματική εφαρμογή» των δικαιωμάτων της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας και των ενοριτών της στη θρησκευτική ελευθερία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης τα ακόλουθα:

  • Η αναγνώριση παρέχει σε έναν θρησκευτικό οργανισμό μια δεδομένη υπόσταση, η οποία αποδεικνύεται από την πλήρη ανεξαρτησία που αποδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, του Οργανικού Θρησκευτικού Νόμου, όπου θρησκευτικοί θεσμοί ή ομολογίες «μπορεί να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες οργάνωσης, εσωτερικής αγωγής και προγράμματος μελών του προσωπικού». Αυτή η δύναμη αυτορύθμισης μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό της δομής των ιδρυμάτων που ιδρύθηκαν για την εκπλήρωση των στόχων τους.
  • Η αναγνώριση απαιτεί «δέοντα σεβασμό» στις θρησκευτικές πεποιθήσεις τέτοιων οργανισμών. Η αναγνώριση παρέχει επίσης ειδική προστασία από εκείνους που «με τη χρήση της βίας, απειλούν, εξεγείρονται, διακόπτουν ή διαταράσσουν τις ενέργειες, λειτουργίες, τελετές ή εκδηλώσεις των θρησκευτικών εξομολογήσεων που έχουν καταχωρηθεί στην αντίστοιχη δημόσια Καταχώρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...».
  • Η αναγνώριση ορίζει ότι «συγκατάθεση γάμου μπορεί να δοθεί, όπως καθορίζεται με εγγεγραμμένες θρησκευτικές ομολογίες, στις καταστάσεις που έχουν συμφωνηθεί από το Κράτος ή έχουν εγκριθεί κατά τα άλλα από τη νομοθεσία του», αποδίδοντας έτσι στον γάμο, που εορτάζεται σε οποιαδήποτε καθιερωμένη θρησκευτική μορφή, τα δέοντα αστικά αγαθά, όπως ορίζονται από τον νόμο.
  • Η καταχώρηση παρέχει στο ίδρυμα την υιοθέτηση των «αναγκαίων μέτρων για να διευκολύνει τη θρησκευτική βοήθεια σε εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων, νοσοκομείων, υγειονομικής περίθαλψης, φυλακών και άλλων, καθώς επίσης της θρησκευτικής εκπαίδευσης σε δημόσια κέντρα διδασκαλίας».

Ισπανοί Εμπειρογνώμονες Συμφωνούν: η Σαηεντολογία Είναι μια Παγκόσμια Θρησκεία

Το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας επικυρώνει ότι οι εξεταζόμενες γνωμοδοτήσεις των πιο επιφανών εμπειρογνωμόνων στα πεδία της συγκριτικής θρησκείας, της ιστορίας της θρησκείας, των θρησκευτικών σπουδών και της κοινωνιολογίας συμφωνούν ότι η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία. Διακεκριμένοι Ισπανοί ακαδημαϊκοί μελετητές που έχουν φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα περιλαμβάνουν τον Urbano Alonso Galan, Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας και Διπλωματούχο Θεολογίας του Γρηγοριανού Πανεπιστημίου και της Παπικής Σχολής Saint Bonaventure στη Ρώμη (Σαηεντολογία: Μια Αληθινή Θρησκεία), και τον Dionisio Llamazares, Καθηγητή Εκκλησιαστικού Νόμου του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης (Νομική Μελέτη των Θρησκευτικών Δογμάτων της Ισπανικής Νομοθεσίας).

Ο Δρ Galan, ένας από τους κύριους θρησκευτικούς μελετητές στον κόσμο που έχει υπηρετήσει ως συντονιστής σε Οικουμενικές Συνόδους οργανωμένες από το Βατικανό και ο οποίος έχει δουλέψει με τον Πάπα Ιωάννη τον 13ο και τον Πάπα Παύλο τον 6ο πάνω σε θρησκευτικά θέματα, μελέτησε Σαηεντολογία για πολλά χρόνια μέσω μιας ανασκόπησης των γραπτών κειμένων και της τήρησης των θρησκευτικών τελετών και πρακτικών σε διάφορες χώρες. Συμπεραίνει το ακόλουθο:

Κατά τη δική μου άποψη ως θεολόγος και φιλόσοφος και έχοντας μελετήσει τη θρησκεία της Σαηεντολογίας στα κείμενα και στις πρακτικές της, μπορώ να επιβεβαιώσω ακράδαντα ότι η Σαηεντολογία είναι θρησκεία, με την πιο πλήρη έννοια της λέξης. Αυτό που συναντούμε εξετάζοντας τα πιστεύω και τις πρακτικές της θρησκείας της Σαηεντολογίας είναι η κοινότητα ατόμων που είναι συντονισμένα με ένα σύνθετο σώμα πεποιθήσεων, στην αναζήτησή τους για το άπειρο, το ιερό, και σε μια προσπάθεια να τοποθετήσουν τον άνθρωπο στη σωστή του σχέση με το θεϊκό.

Αυτό το συμπέρασμα, από τους κορυφαίους Ισπανούς εμπειρογνώμονες, ότι η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία, αντικατοπτρίζει τις απόψεις των επιφανών εμπειρογνωμόνων από άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. (Βλέπε Εμπειρογνώμονες Συμπεραίνουν: η Σαηεντολογία Είναι μια Αληθινή Θρησκεία)

Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι μια παγκόσμια θρησκεία που αυξάνεται σε όλο τον κόσμο και στην Ισπανία σήμερα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι η πατρίδα χιλιάδων Σαηεντολόγων που ασκούν την πίστη τους και εκφράζουν τη λατρεία τους στις Εκκλησίες, μίσιον και σχετικές ομάδες σε όλη τη χώρα.

ΠΟΡΙΣΜΑ

Η απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 2007 του Εθνικού Δικαστηρίου στη Μαδρίτη που αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εθνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Ισπανίας να καταχωρηθεί ως θρησκευτική οντότητα, επιβεβαιώνει και καθορίζει οριστικά αυτό που ειδικοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκοί και πολυάριθμα διεθνή και εθνικά δικαστήρια έχουν ήδη διαπιστώσει ότι: η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία με γνήσια θρησκευτική υπόσταση και ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι μια θρησκευτική κοινότητα εξουσιοδοτημένη με το πλήρες φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανήκουν στους εν λόγω οργανισμούς και τους ενορίτες τους.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ