«Το Μητρώο Ενώσεων έχει εξουσιοδοτήσει τη λειτουργία και έχει εγκρίνει τα καταστατικά της οντότητας που είναι γνωστή ως “ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ”… της οποίας οι βασικοί στόχοι είναι... Η μελέτη, η έρευνα, η ανάπτυξη και η πολιτιστική διάδοση των τεχνολογιών της πνευματικής αυτοβελτίωσης της Διανοητικής και της πνευματικής φιλοσοφίας της Σαηεντολογίας».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ