«Έχουμε αποφασίσει ότι ως οργανισμός απαλλάσσεστε της ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος υπό το τμήμα 501(α) του Κώδικα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος, όπως περιγράφεται στο τμήμα 501(c)(3)».

Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς (CSI) –η Μητέρα Εκκλησία της θρησκείας της Σαηεντολογίας– και περισσότερες από 150 θυγατρικές Εκκλησίες, Μίσιον και οργανισμοί κοινωνικής αναμόρφωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναγνωριστεί ως πλήρως απαλλασσόμενοι της φορολογίας θρησκευτικοί οργανισμοί από την Εφορία των ΗΠΑ (IRS), την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος της Αμερικής, τον Οκτώβριο του 1993.

Για σχεδόν μισό αιώνα η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είχε πολεμήσει την IRS για να απαλλαχθεί από τις παρενοχλήσεις της IRS και να λάβει φοροαπαλλαγή, η οποία παρέχεται σε όλες τις θρησκείες στην Αμερική. Αυτός που τελικά παρέκαμψε όλη τη γραφειοκρατία ήταν ο κ. Ντέιβιντ Μισκάβιτς, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Θρησκευτικής Τεχνολογίας και εκκλησιαστικός ηγέτης της θρησκείας της Σαηεντολογίας, όταν το 1991 συναντήθηκε σε προσωπικό επίπεδο με τον Επίτροπο της IRS για να ξεκινήσει μια αντικειμενική διαδικασία φορολογικής απαλλαγής.

Για δύο χρόνια η IRS διεξήγαγε την πιο εκτεταμένη εξέταση που έχει κάνει ποτέ σε οποιονδήποτε αιτούντα θρησκευτικής φορολογικής απαλλαγής στην ιστορία της IRS. Ανώτεροι υπάλληλοι της IRS υπέβαλαν στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας την πιο αυστηρή εξέταση που αντιμετώπισε ποτέ οποιοσδήποτε οργανισμός, συμπεριλαμβανομένης μιας πολύ λεπτομερούς επιθεώρησης των δραστηριοτήτων τους και των οικονομικών τους αρχείων καθώς και μιας περιεκτικής επιθεώρησης κάθε πτυχής της πολιτικής της Εκκλησίας και των πρακτικών της σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης η IRS είχε επιθεωρήσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο σελίδες πληροφοριών σχετικά με τη θρησκεία της Σαηεντολογίας.

Αντιμετωπίζοντας την εφορία και επιτρέποντάς της να δει τελικά την πραγματική εικόνα, αφού στηριζόταν σε ψευδείς αναφορές για πάνω από 40 χρόνια, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Αλλά με τον κ. Μισκάβιτς να παρουσιάζει σε στελέχη της IRS με έντονο ενθουσιασμό και χωρίς περιστροφές την αλήθεια σχετικά με τη θρησκεία και τη λειτουργία της, αυτό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Εκδίδοντας τις ευνοϊκές της αποφάσεις απαλλαγής, η IRS αποφάνθηκε ότι αναμφίβολα: 1) η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία με γνήσια θρησκευτική υπόσταση, 2) οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και τα σχετιζόμενα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματά τους λειτουργούν αποκλειστικά για αναγνωρισμένους θρησκευτικούς σκοπούς, 3) οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και τα σχετιζόμενα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά τους ιδρύματα λειτουργούν προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος παρά τα συμφέροντα των ιδιωτών, και 4) κανένα τμήμα των καθαρών κερδών από αυτές τις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και τα σχετιζόμενα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά τους ιδρύματα δεν δαπανάται προς όφελος οποιουδήποτε ατόμου ή μη φιλανθρωπικού φορέα.

Στις 8 Οκτωβρίου 1993, δέκα χιλιάδες Σαηεντολόγοι από όλες τις γωνιές του πλανήτη συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τον κ. Μισκάβιτς να ανακοινώνει τα ιστορικά νέα: η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε μόλις παραχωρήσει πλήρη θρησκευτική αναγνώριση στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας, έχοντας διαπιστώσει ότι είναι «οργανωμένες αποκλειστικά για θρησκευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς».

Οι Αποφάσεις της IRS για τη Φοροαπαλλαγή Θεμελίωσαν Αναπόφευκτα ότι η Σαηεντολογία είναι μια Θρησκεία και η IRS Εξέτασε Προσεκτικά Αυτό το Ερώτημα

Η Ενότητα 501(c)(3) του Κώδικα Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος (Κώδικας) παρέχει φορολογική απαλλαγή για «θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς … ή εκπαιδευτικούς» οργανισμούς. Ο Κώδικας προβλέπει ειδικούς κανόνες για θρησκευτικούς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 501(c)(3), οι οποίοι ταξινομούνται ως Εκκλησίες, καθώς και άλλοι θρησκευτικοί οργανισμοί, που ονομάζονται ενσωματωμένοι βοηθητικοί οργανισμοί, και οι οποίοι συνδέονται στενά με τις Εκκλησίες.

Η IRS χρησιμοποιεί μια εξέταση «γεγονότων και περιστάσεων» για τον καθορισμό της εκκλησιαστικής υπόστασης ενός οργανισμού, εξετάζοντας τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Μια διακριτή νομική υπόσταση·
 2. Ένα αναγνωρισμένο πιστεύω (πεποιθήσεις) και τύπο λατρείας·
 3. Μια συγκεκριμένη και διακριτή εκκλησιαστική διοίκηση·
 4. Έναν τυπικό κώδικα δογμάτων και πειθαρχίας·
 5. Μια διακριτή θρησκευτική ιστορία·
 6. Έναν αριθμό μελών που δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία ή θρήσκευμα·
 7. Μια οργάνωση χειροτονημένων λειτουργών·
 8. Χειροτονημένους λειτουργούς που επιλέχθηκαν μετά την ολοκλήρωση καθορισμένων μελετών·
 9. Δικά της γραπτά·
 10. Έναν καθιερωμένο τόπο (ή τόπους) λατρείας·
 11. Τακτές συναθροίσεις·
 12. Τακτικές θρησκευτικές υπηρεσίες·
 13. Κυριακάτικα σχολεία για τη θρησκευτική διδασκαλία των νέων· και
 14. Σχολεία για την προετοιμασία των λειτουργών της·
  Εγχειρίδιο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος 7(10)69, Εγχειρίδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για την Εξέταση Απαλλασσόμενων Οργανισμών, παράγραφος 321.3(3) (Απρ. 5, 1982).

Επιπλέον, η IRS θα θεωρήσει «[ο]ποιαδήποτε άλλα γεγονότα ή περιστάσεις μπορούν να στηρίξουν το αίτημα του οργανισμού για εκκλησιαστική υπόσταση». Όπως ανωτέρω, παράγραφος 321.3(3)(o).

Ο Κώδικας ορίζει έναν ενσωματωμένο βοηθητικό οργανισμό μιας εκκλησίας ως οργανισμό υπό το τμήμα 501(c)(3) που είναι συνδεδεμένος με μια εκκλησία και υποστηρίζεται εσωτερικά. Κανονισμός του Ταμείου παράγραφος 1.6033-2(h)(1). Μια οντότητα συνδέεται με μια εκκλησία, αν (i) καλύπτεται από μια ομαδική απαλλαγή που έχει εκδοθεί σε μια εκκλησία, (ii) λειτουργεί, εποπτεύεται ή ελέγχεται από ή σχετίζεται με την εκκλησία, ή (iii) άλλα γεγονότα ή περιστάσεις δείχνουν ότι συνδέεται κατά κάποιον τρόπο. Κανονισμός του Ταμείου παράγραφος 1.6033-2(h)(2). Ένας οργανισμός υποστηρίζεται εσωτερικά, εκτός κι αν (i) προσφέρει είσοδο, αγαθά ή υπηρεσίες προς πώληση (εκτός από αυτά σε περιστασιακή βάση) στο ευρύ κοινό, και λαμβάνει περισσότερο από το ήμισυ της υποστήριξής του από το κοινό (αντί από τα μέλη). Κανονισμός του Ταμείου παράγραφος 1.6033-2(h)(4).

Οι αποφάσεις απαλλαγής του 1993 από την IRS ταξινόμησαν ουσιαστικά όλους τους Οργανισμούς της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας που είχαν υποβάλει αίτηση στην IRS για την αναγνώριση της απαλλαγής τους είτε ως εκκλησίες είτε ως ενσωματωμένους βοηθητικούς οργανισμούς εκκλησιών. Οι οντότητες που ταξινομήθηκαν ως εκκλησίες περιλαμβάνουν:

 • Την Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς (CSI), το ανώτατο εκκλησιαστικό σώμα εντός της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, που παρέχει εκκλησιαστική καθοδήγηση σε τοπικές Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο· και
 • Τις Μίσιον της Σαηεντολογίας Διεθνώς (SMI), το εκκλησιαστικό σώμα άμεσα υπεύθυνο για την εκκλησιαστική επίβλεψη των τοπικών Μίσιον σε όλο τον κόσμο.

Οι αποφάσεις απαλλαγής της CSI και του SMI αναγνώρισαν συγκεκριμένα αυτές τις οντότητες ως εκκλησίες, με αναφορά στον Κώδικα, τμήμα 170(b)(1)(A)(i) και σημείωσαν ρητώς ότι, όπως και άλλες εκκλησίες, δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν το Έντυπο 990 για την ετήσια φορολογική δήλωση σχετικά με πληροφορίες απαλλασσόμενων οργανισμών. Επίσης, η CSI και το SMI έλαβαν ομαδικές αποφάσεις απαλλαγής που επεκτείνουν την απαλλαγή τους σε όλες τις τοπικές Εκκλησίες και Μίσιον της Σαηεντολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οντότητες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι Εκκλησίες και Μίσιον της Σαηεντολογίας σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η πνευματική Μέκκα της Εκκλησίας αναγνωρίστηκε επίσης ξεχωριστά ως απαλλασσόμενη της φορολογίας, καθώς επίσης οι εκδοτικοί οργανισμοί της Εκκλησίας.

Το Κέντρο Θρησκευτικής Τεχνολογίας (RTC), ο οργανισμός που κατέχει τα εμπορικά σήματα της Σαηεντολογίας και είναι ο προστάτης της θρησκείας της Σαηεντολογίας, αναγνωρίστηκε ατομικά ως απαλλασσόμενος της φορολογίας, κι έλαβε το δικό του ξεχωριστό δικαστικό έγγραφο απαλλαγής. Η IRS αναγνώρισε ότι η Διεθνής Ένωση Σαηεντολόγων (IAS), ο επίσημος οργανισμός ιδιότητας μέλους της θρησκείας της Σαηεντολογίας, υπόκειται επίσης σε φοροαπαλλαγή.

Εκτός από το ότι αποφάνθηκε ευνοϊκά στο ζήτημα της φορολογικής απαλλαγής, η IRS αναγνώρισε ότι όλες οι δωρεές των ενοριτών για θρησκευτικές υπηρεσίες σε όλες τις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες εκπίπτουν από τη φορολογία έναντι των προσωπικών τους φόρων εισοδήματος στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Οι δωρεές για θρησκευτικές υπηρεσίες της Σαηεντολογίας εκπίπτουν στον ίδιο και όχι σε μεγαλύτερο βαθμό από τις δωρεές που κάνουν ενορίτες άλλων θρησκειών, για να έχουν πρόσβαση στη λατρεία και παρόμοιες θρησκευτικές τελετουργίες στις αντίστοιχες θρησκείες τους.

Η IRS δεν θα μπορούσε να έχει ταξινομήσει τη CSI και το SMI, τις υφισταμένες Εκκλησίες και Μίσιον τους, το RTC και την πνευματική Μέκκα της Σαηεντολογίας ως εκκλησίες σύμφωνα με τον Κώδικα, εκτός κι αν βρήκε ότι κατείχαν πραγματικά και τους δεκατέσσερις παράγοντες της Εκκλησίας που απαριθμούνται ανωτέρω. Ουσιαστικά, όλοι αυτοί οι παράγοντες απαιτούν να διαπιστωθεί ότι η αιτούσα Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι μια θρησκεία. Με λίγα λόγια, η IRS δεν θα μπορούσε να έχει ταξινομήσει τη CSI, το SMI και τους άλλους αιτούντες της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας ως εκκλησίες βάσει του Κώδικα, εκτός κι αν ήταν ικανοποιημένη ότι η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία.

Κατά συνέπεια, η αναγνώριση της φοροαπαλλαγής της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας από την IRS αντιπροσωπεύει μια επίσημη αναγνώριση της θρησκευτικής φύσης της Σαηεντολογίας και το όφελός της για την κοινωνία ως σύνολο.

Η Φοροαπαλλαγή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας από την IRS Ήταν το Επακόλουθο μιας Εξέτασης Άνευ Προηγουμένου στην Ιστορία των Απαλλασσόμενων Οργανισμών

Η φοροαπαλλαγή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας από την IRS ήταν το επακόλουθο μιας εντατικής και σε βάθος εξέτασης άνευ προηγουμένου στην ιστορία των απαλλασσόμενων οργανισμών. Οι αρχές της IRS υπέβαλαν στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας την πιο εξονυχιστική εξέταση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ οποιοσδήποτε οργανισμός – συμπεριλαμβανομένης μιας σχολαστικής εξέτασης των δραστηριοτήτων και οικονομικών τους αρχείων, καθώς και μιας συνολικής επιθεώρησης της κάθε πτυχής της πολιτικής και των πρακτικών της Εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και των ανώτερων κλιμακίων της διοίκησής της.

Η επιθεώρηση από την IRS κατέληξε σε εκατοντάδες λεπτομερείς ερωτήσεις που απαίτησαν χιλιάδες σελίδες αναλυτικών δηλώσεων και πολλές περισσότερες χιλιάδες σελίδες οικονομικών αρχείων. Έξι ομάδες με τέσσερις έως και οκτώ πράκτορες πλήρους απασχόλησης στην καθεμία, διεξήγαγαν μια επιθεώρηση σε περιόδους έως και δέκα συνεχών εβδομάδων. Οι πράκτορες της IRS διεξήγαγαν επίσης μια επιτόπια εξέταση των βιβλίων και των αρχείων της Εκκλησίας της Πνευματικής Τεχνολογίας (CST) –ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του έργου αρχειοθέτησης των Κειμένων της Σαηεντολογίας με σκοπό να διατηρήσει μόνιμα τα έργα του Ιδρυτή της Σαηεντολογίας Λ. Ρον Χάμπαρντ– και του Κέντρου Θρησκευτικής Τεχνολογίας. Και μέχρι το τέλος της εξέτασής της, η IRS είχε επιθεωρήσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο σελίδες πληροφοριών σχετικά με τη θρησκεία της Σαηεντολογίας.

Η IRS Ανέλαβε μια Εκτενή Εξέταση του Συστήματος Αποζημίωσης της Εκκλησίας

Μια βασική προϋπόθεση για να κριθεί ένας οργανισμός κατάλληλος για φοροαπαλλαγή, σύμφωνα με το τμήμα 501(c)(3) του Κώδικα, είναι ότι κανένα μέρος των καθαρών απολαβών του δεν δαπανάται προς όφελος οποιουδήποτε ιδιώτη. Η απαγόρευση δαπανών προς προσωπικό όφελος ατόμων εφαρμόζεται αυστηρά από «μυημένα» μέλη ενός οργανισμού: κανένα μέρος των απολαβών ενός οργανισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ωφεληθεί οποιοδήποτε άτομο έχει προσωπικό συμφέρον στον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των μελών διοίκησης του οργανισμού, των διευθυντών, προϊσταμένων, υπαλλήλων, μελών και υποστηρικτών του. Ο κανόνας που απαγορεύει τις δαπάνες προς προσωπικό όφελος ή κέρδος είναι απόλυτος.

Η IRS ανέλαβε μια εκτενή εξέταση του συστήματος αποζημίωσης, τόσο του προσωπικού όσο της Εκκλησίας και τρίτων μερών, για να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν δαπάνες προς προσωπικό όφελος ούτε η δυνατότητα για δαπάνες προς προσωπικό όφελος. Αρχικά η IRS ρώτησε πολλές ερωτήσεις για να εντοπίσει κάθε άτομο «με εμπιστευτική ευθύνη για την πρόληψη της εκτροπής περιουσιακών στοιχείων» και «ποιος θα ήταν πιο πιθανό να επωφεληθεί αν, στην πραγματικότητα, υπάρχουν δαπάνες προς προσωπικό όφελος». Απαντώντας τις ερωτήσεις της IRS, η Εκκλησία παρείχε στην IRS μια πλήρη περιγραφή της εκκλησιαστικής και διοικητικής της δομής, συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμματισμένων αλλαγών για τα επόμενα πέντε χρόνια και τα ονόματα όλων των ατόμων που κατέχουν υψηλές θέσεις στην εκκλησιαστική διοίκηση και τα οικονομικά. Παρείχε στην IRS την ταυτότητα των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να διορίζουν μέλη στις υψηλότερες επιτροπές διοίκησης της Εκκλησίας. Επίσης, παρείχε στην IRS μια πλήρη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Θαλάσσιας Οργάνωσης, το θρησκευτικό τάγμα της Εκκλησίας, καθώς και του εσωτερικού της συστήματος ιεραρχίας της και της ταυτότητας εκείνων των ατόμων που κατέχουν τις δέκα υψηλότερες θέσεις.

Η IRS επικεντρώθηκε εκτενώς σε διάφορες μορφές αποζημίωσης, τις ποσότητες και αξίες που περιλαμβάνονται, και τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίστηκε η καθεμία. Ως απάντηση στα ερωτήματα της IRS, περιγράφηκαν όλες οι μορφές αποζημίωσης που παράχθηκαν στα μέλη του προσωπικού (είτε φορολογούνται είτε όχι), συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και μη νομισματικών οφελών, καθώς και εάν και πώς αυτή η αποζημίωση αναφέρθηκε στην IRS.

Μετά από μια διεξοδική επιθεώρηση, η εφορία έκρινε πως δεν υπήρχε καμία αποκόμιση προσωπικού κέρδους ή λειτουργία για το ιδιωτικό όφελος οποιουδήποτε μεμονωμένου ατόμου.

Η IRS Εξάντλησε Κάθε Προσπάθεια κατά την Εξέταση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας

Η IRS εξάντλησε κάθε προσπάθεια κατά την εξέταση των βιβλίων και οικονομικών αρχείων που διατηρούνται από αυτές τις οντότητες. Για παράδειγμα, κατά τη διετή περίοδο πριν το αποκορύφωμα της έκδοσης αποφάσεων απαλλαγής την 1η Οκτωβρίου 1993, η CSI παρείχε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με την ακεραιότητα του λογιστικού της συστήματος και των οικονομικών της αρχείων. Η CSI ξεκίνησε, φυσικά, συνοψίζοντας τις λεπτομερείς πληροφορίες που η IRS είχε ήδη συγκεντρώσει σ’ αυτό το θέμα και τους εκτεταμένους ελέγχους του λογιστικού της συστήματος και αρχείων. Η CSI κατόπιν περιέγραψε ειδικά τις εσωτερικές διαδικασίες λογιστικής και οικονομικού ελέγχου: τα διάφορα πρότυπα αρχεία καταχωρήσεων, επαληθεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και τις περιοδικές συνόψεις εσόδων και εξόδων μέσω των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Η CSI για άλλη μια φορά εξακρίβωσε τα βασικά οικονομικά αρχεία: όλες τις αποδείξεις που τιμολογήθηκαν και κατατέθηκαν στην τράπεζα, όλες τις δαπάνες με επιταγή, τα εντάλματα πληρωμής και τις Εντολές Αγοράς, και τον αυστηρό διαχωρισμό του προσωπικού που συμμετέχει στα διάφορα στάδια αποδείξεων, προκαταβολών, εξόδων και λογιστηρίου.

Κατόπιν αιτήματος της IRS, η CSI παρείχε αντίτυπα όλων των σχετικών οικονομικών και πολιτικών της διοίκησης, περιλαμβάνοντας τελικά μια ολόκληρη σειρά οκτώ τόμων του Μαθήματος Οργάνωσης για Εκτελεστικούς, που παρουσιάζει όλες τις ισχύουσες οδηγίες των Γραφών σχετικά με τη διοίκηση της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών. Η CSI παρείχε στην IRS αντίγραφα εσωτερικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 10 χρόνων, 1981 έως 1990 για τη CSI, το RTC, το CST και άλλες είκοσι έξι κύριους οργανισμούς της Εκκλησίας.

Η CSI παρείχε επίσης αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων ορισμένων οργανισμών της Εκκλησίας εκτός της Αμερικής, που προετοιμάστηκαν από εταιρείες ορκωτών λογιστών.

Η IRS Εξέτασε τις Λεπτομέρειες Κυριολεκτικά Εκατοντάδων Χιλιάδων Ξεχωριστών, Συναλλαγών Συγκεκριμένων Εκκλησιών της Σαηεντολογίας

Στην εκτενή εξέταση των διαφόρων οργανισμών της Σαηεντολογίας που διεξήγαγε η IRS, είχε πολλές ευκαιρίες να επιθεωρήσει λεπτομερώς κάθε είδους πληρωμή μεταξύ των οργανισμών της Σαηεντολογίας. Αυτές οι πληρωμές περιελάμβαναν ποσά που κατώτερες εκκλησίες πληρώνουν στη CSI για τις υπηρεσίες εκκλησιαστικής υποστήριξης που τους παρέχει, πληρωμές που συγκεκριμένες εκκλησίες καταβάλλουν στο RTC όταν χορηγούν ανώτερες θρησκευτικές υπηρεσίες της Σαηεντολογίας στο ποίμνιό τους, μεταβίβαση σε λογαριασμό αποθεμάτων, πληρωμές για βοήθεια στην εκπαίδευση του προσωπικού, ενοίκιο και πληρωμές υποθηκών, τόκους και δάνεια, και την αγορά θρησκευτικών βιβλίων της Σαηεντολογίας και άλλων μορφών των Γραφών, πληρωμές για την προμήθεια συλλογής δωρεών, αποζημίωση μελών του προσωπικού, και πληρωμές όλων των ειδών σε τρίτους προμηθευτές και επαγγελματίες. Κατά τη διαδικασία αυτή, η IRS εξέτασε τις λεπτομέρειες, κυριολεκτικά, εκατοντάδων χιλιάδων ξεχωριστών και συγκεκριμένων συναλλαγών.

Μέσω αυτών των ξεχωριστών εξετάσεων η IRS μπόρεσε να εντοπίσει κάθε δαπάνη που έκανε ένας οργανισμός προς παραλαβή μιας αντίστοιχης απόδειξης του οργανισμού που λαμβάνει την πληρωμή. Με αυτό τον τρόπο η IRS επιβεβαίωσε ότι οι πληρωμές που έγιναν από έναν Οργανισμό της Σαηεντολογίας σε κάποιον άλλο Οργανισμό της Σαηεντολογίας πήγαν στην πραγματικότητα σ’ εκείνο τον οργανισμό και ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν, εφαρμόστηκαν πραγματικά σε θρησκευτικούς σκοπούς.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών η IRS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές εκθέσεις που προετοιμάζουν οι Οργανισμοί της Σαηεντολογίας είναι πλήρεις, επαληθεύσιμες και απεικονίζουν επακριβώς τις υποκείμενες συναλλαγές. Βάσει αυτών των εκτενών πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες συμφωνίες πληρωμών, και της ικανοποίησής της ότι οι πληρωμές αντικατοπτρίζονταν με ακρίβεια στα οικονομικά αρχεία της Εκκλησίας, η IRS αποφάσισε ότι όλες οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων μεταξύ των Εκκλησιών ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις για φοροαπαλλαγή.

Η IRS είχε αδέσμευτη πρόσβαση σε κάθε επίπεδο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας της Εκκλησίας. Έτσι, η εξέταση της IRS δεν περιοριζόταν στις οντότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά περιελάμβανε συγκεκριμένα τις οικονομικές και άλλες υποθέσεις Οργανισμών της Εκκλησίας από την Αυστραλία έως τον Καναδά και από την Ευρώπη έως τη Νότια Αφρική.

Το έργο αυτό ξεκίνησε στο τέλος της ρεπουμπλικανικής διοίκησης του Τζορτζ Χ. Γ. Μπους και συνέχισε διαμέσου της δημοκρατικής διοίκησης του Μπιλ Κλίντον. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τρία άτομα υπηρέτησαν ως Επίτροποι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος (επικεφαλής της IRS). Από τη στιγμή που η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έλαβε τη φορολογική απόφαση αναγνώρισης από την IRS, είχε συνταχθεί για κάθε φορολογούμενο οργανισμό το μεγαλύτερο διαχειριστικό αρχείο από ποτέ. Αυτές οι Εκκλησίες και οι εκπρόσωποί τους είχαν υποστεί εκατοντάδες ώρες εξαντλητικών συνεδριάσεων και είχαν εξεταστεί από τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους υπεύθυνους απαλλασσόμενων οργανισμών στο Εθνικό Γραφείο της IRS.

Στο τέλος, η IRS κατέληξε στο μόνο συμπέρασμα που ήταν δυνατόν μετά από μια τέτοια διεξοδική εξέταση: Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και οι σχετιζόμενες οντότητές τους ήταν οργανωμένες και λειτουργούσαν αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς και θρησκευτικές σκοπούς.

Έτσι, την 1η Οκτωβρίου 1993, η Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε έγγραφα με την απόφασή της αναγνωρίζοντας την κατάσταση φοροαπαλλαγής σε περισσότερες από 150 Εκκλησίες, Μίσιον, οργανισμούς κοινωνικής αναμόρφωσης και άλλες οντότητες της Εκκλησίας, επειδή λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για θρησκευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η θρησκευτική αναγνώριση από την IRS ήταν οικουμενική και ανεπιφύλακτη.

Οι Συνθήκες που Οδήγησαν την IRS να Εκδώσει στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας τις Αποφάσεις Φοροαπαλλαγής είναι Θέμα Δημόσιων Αρχείων

Σύμφωνα με το Τμήμα 6104 του Φορολογικού Κώδικα από την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος, οι αιτήσεις και τα σχετικά υλικά ενός αιτούντα μιας επιτυχημένης απαλλαγής φόρου εισοδήματος είναι θέμα δημοσίων αρχείων και στη διάθεση του κοινού στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος.

Οι αιτήσεις για την απαλλαγή, τα έντυπα για την υποστήριξη τέτοιων αιτήσεων και τα έγγραφα που εκδίδονται από την IRS, σε σχέση με τις αιτήσεις της CSI, του SMI και των άλλων Εκκλησιών της Σαηεντολογίας που η IRS αναγνώρισε ως απαλλασσόμενες της φορολογίας το 1993 είναι διαθέσιμα για δημόσια επιθεώρηση, στο αναγνωστήριο του Εθνικού Γραφείου της IRS στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το τμήμα 6104(α) του Κώδικα, και είναι διαθέσιμα από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις απαλλαγής την 1η Οκτωβρίου 1993.

Αυτά τα υλικά για τις αποφάσεις απαλλαγής της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας το 1993 –πάνω από 14 μέτρα εγγράφων που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο διαχειριστικό αρχείο οποιουδήποτε αιτούντα φορολογικής απαλλαγής– είναι διαθέσιμα στο Εθνικό Γραφείο της IRS. Μέλη του κοινού μπορούν να ελέγξουν αυτά τα αρχεία και να δουν οι ίδιοι γιατί οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας έχουν τα προσόντα ως αφορολόγητοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που εξυπηρετούν αποκλειστικά θρησκευτικούς σκοπούς.

Μέλη του Προσωπικού της IRS που Σχετίζονται με τις Αποφάσεις Απαλλαγής της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας

Η αναγνώριση της Σαηεντολογίας από την IRS ήταν ένα εκπληκτικό χτύπημα σε εκείνους που συνέχιζαν να επιτίθενται κατά της Εκκλησίας για πολλές δεκαετίες. Ένας αριθμός αξιωματούχων σε κάποιες άλλες χώρες, καθώς και άλλοι που επιδίδονταν σε διακρίσεις βάζοντας στο στόχαστρο τη θρησκεία και τα μέλη της, επιχείρησαν να υποτιμήσουν αυτή τη θρησκευτική αναγνώριση-ορόσημο διαδίδοντας ψευδείς αναφορές ότι η IRS, μία από τις πιο ισχυρές υπηρεσίες στον κόσμο που προκαλούν φόβο, κατά κάποιον τρόπο, εκφοβίστηκε για να παραχωρήσει στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας φοροαπαλλαγή.

Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι κάποιος αξιωματούχος της IRS που ασχολήθηκε με την απόφαση φοροαπαλλαγής της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας το 1993, ήταν αντικείμενο οποιασδήποτε ανάρμοστης επικοινωνίας από ή εκ μέρους της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, με σκοπό να τον παρενοχλήσουν ή να τον φοβίσουν, ώστε να πράξει ευνοϊκά στην αίτηση απαλλαγής. Πράγματι, ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι γελοίος αν κάποιος σκεφτεί το χρονικό διάστημα που διήρκησε η διαδικασία για τη φοροαπαλλαγή (περισσότερο από δυόμισι χρόνια) και τον αριθμό, την υπεροχή και την εξαιρετική φήμη των μελών του προσωπικού της IRS που έλαβαν μέρος σε αυτές τις διαδικασίες.

Καμία Δικαστική Αντιδικία δεν είχε Ξεκινήσει ούτε Συνεχιζόταν για να Επηρεάσει Αρνητικά τις Διοικητικές Πράξεις της IRS στις Δικαστικές Υποθέσεις για τη Φοροαπαλλαγή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας

Παρομοίως, ισχυρισμοί ότι η Εκκλησία υπέβαλε δικαστικές αγωγές για να εξαναγκάσει την IRS να παραχωρήσει φοροαπαλλαγή είναι ψευδείς. Αν και υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός δικαστικών αντιδικιών που ήταν εκκρεμείς όταν η IRS εξέδωσε στην Εκκλησία τις αποφάσεις απαλλαγής της το 1993, καμία απ’ αυτές τις αντιδικίες δεν ήταν αληθοφανής ούτε έγινε για να παρενοχλήσει την IRS. Υπήρχαν μερικές ιδιωτικές αγωγές που ζητούσαν αποζημίωση από την IRS για παράνομες δραστηριότητες που βάσει ισχυρισμών διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των φορολογικών νόμων, αλλά οι περισσότερες από τις δικαστικές αντιδικίες περιελάμβαναν: α) Απαιτήσεις βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIA) για την IRS να παρέχει πληροφορίες στα αρχεία της σχετικά με τη Σαηεντολογία ή μεμονωμένα μέλη (για να διευκολύνει την αναγνώριση και διόρθωση των ψευδών πληροφοριών), και β) μεμονωμένες περιπτώσεις που αφορούν τη δυνατότητα έκπτωσης φορολογικού εισοδήματος ως φιλανθρωπικές συνεισφορές ενοριτών για βασικές θρησκευτικές υπηρεσίες της Σαηεντολογίας. Όλες αυτές οι δικαστικές αντιδικίες επιλύθηκαν ως μέρος της διαδικασίας που κατέληξε στις αποφάσεις απαλλαγής.

Τόσο οι ισχύοντες κανόνες της πολιτικής δικονομίας (Κανόνας 11, Πολιτική Δικονομία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας) όσο και τα ομοσπονδιακά καταστατικά (28 U.S.C. §1927) περιέχουν αποφάσεις που υποβάλουν τους διαδίκους σε δικαστικές αντιδικίες και/ή τους δικηγόρους τους σε ποινές για τη λήψη αβάσιμων, ανάξιων, και/ή επιπόλαιων θέσεων. Καμία από τις υποθέσεις μεταξύ της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας ή των ενοριτών της και της IRS ή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών που εκδικάστηκαν πριν τον διακανονισμό του 1993 δεν επέβαλε τέτοια αποζημίωση σε οποιαδήποτε οντότητα της Εκκλησίας ή ενορίτη της που ήταν ο ενάγων σε μια τέτοια δικαστική αντιδικία. Αντίθετα, οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας επικράτησαν στην πλειονότητα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν, θέτοντας πολλά σημαντικά δικαστικά προηγούμενα, ιδιαίτερα στο πεδίο του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης. Πράγματι, μία οντότητα της Εκκλησίας αποζημιώθηκε για τις δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που κατέβαλε εναντίον της IRS υπό του τμήματος 7430 του Κώδικα, λόγω των ενεργειών της IRS που το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν ήταν πραγματικά δικαιολογημένες. Δείτε Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Βοστόνης, Inc.1993 Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, LEXIS Αρ. 3895· 93-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,220· 71 A.F.T.R. 2d (RIA) 1485 (Περιφέρεια της Μασαχουσέτης 1993).

Δεν υπάρχει καμία βάση για οτιδήποτε τυχόν υποδηλώνει ότι κάποιες από τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον της IRS από οντότητες της Εκκλησίας ή ενοριτών της κατατέθηκαν και/ή διατηρήθηκαν με τον απρεπή σκοπό να παρακινήσουν την IRS να παραχωρήσει αιτήσεις απαλλαγής που δεν δικαιολογούσαν αυτή την ευνοϊκή δράση αυτοτελώς. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς πέτυχε την ουσιαστική επίλυση όλων των υποθέσεων εκκρεμοδικίας μέσω της συμφωνίας διακανονισμού με την IRS. Η συμφωνία αυτή περιελάμβανε διατάξεις του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης μέσω των οποίων η IRS δεν παρήγαγε μόνο το μεγαλύτερο μέρος των επίμαχων πληροφοριών που ζητήθηκαν, αλλά στην πραγματικότητα συμφώνησε επίσης να κοινοποιήσει διάφορες ξένες κυβερνήσεις και άλλους φορείς που παραπληροφορήθηκαν σχετικά με την Εκκλησία της Σαηεντολογίας, με αναλήθειες που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως από την IRS.

Η Εφορία δεν Μπορούσε και δεν θα Είχε Εκδώσει τις Αποφάσεις Απαλλαγής αν Πίστευε ότι η Σαηεντολογία Ήταν Αντιτιθέμενη στο Δημόσιο Συμφέρον ή στο Δημόσιο Καλό

Οι αποφάσεις φοροαπαλλαγής εκδόθηκαν από την IRS σε πλήρη αρμονία με τον Κώδικα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η IRS δεν μπορούσε και δεν επρόκειτο να εκδώσει τις αποφάσεις απαλλαγής αν πίστευε ότι η Σαηεντολογία ήταν αντιτιθέμενη στο δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια τάξη ή το δημόσιο καλό.

Για να θεσπίσει την απαλλαγή σύμφωνα με το τμήμα 501(c)(3) του Κώδικα, ένας οργανισμός πρέπει να αποδείξει τα ακόλουθα:

 1. Είναι οργανωμένος αποκλειστικά για έναν ή περισσότερους από τους καθορισμένους σκοπούς απαλλαγής·
 2. Λειτουργεί αποκλειστικά για έναν ή περισσότερους από τους καθορισμένους σκοπούς απαλλαγής·
 3. Κανένα μέρος του εισοδήματός του δεν χρησιμοποιείται προς όφελος οποιουδήποτε ιδιώτη ή οντότητας·
 4. Δεν ασκεί προπαγάνδα σε σχέση με τη νομοθεσία ως κάτι περισσότερο από ένα παρεμπίπτον μέρος των δραστηριοτήτων του·
 5. Κανένα μέρος των δραστηριοτήτων του δεν αφορά τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκστρατεία για δημόσια αξιώματα· και
 6. Οι σκοποί και οι δραστηριότητές του πρέπει να μην παραβιάζουν θεμελιώδη δημόσια πολιτική.

Για να προσδιορίσει αυτά τα στοιχεία κι έτσι να αποκτήσει μια ευνοϊκή απόφαση απαλλαγής από την IRS, ένας οργανισμός πρέπει να κάνει αίτηση στην IRS στο καθορισμένο έντυπο, να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με την αίτηση, και να απαντήσει σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις της IRS σχετικά με την αίτησή του. (Διαδικασία Εσόδων 90-27) Οι ευνοϊκές αποφάσεις απαλλαγής του 1993 από την IRS για την Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς, τις Μίσιον της Σαηεντολογίας Διεθνώς και των άλλων αιτούντων της Σαηεντολογίας ακολούθησαν την απαιτούμενη διαδικασία.

Η IRS εξέτασε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες συλλογής δωρεών της Εκκλησίας που αφορούν τόσο τις πρακτικές της θρησκευτικής της διάδοσης όσο και τις πολιτικές της σχετικά με συνεισφορές για υπηρεσίες. Η IRS επιβεβαίωσε ότι δεν θα είχε κάνει ευνοϊκούς προσδιορισμούς αν διαπίστωνε ότι: α) η Εκκλησία εξυπηρετούσε μη επιτρεπτά ιδιωτικά της συμφέροντα· β) είχε έναν σημαντικό σκοπό που την καθιστούσε μη φοροαπαλλασσόμενη ή γ) είχε εμπλακεί σε παράνομες ενέργειες ή παραβίαζε θεμελιώδη δημόσια πολιτική.

Επίσης, ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με παράνομες δραστηριότητες που δηλώθηκαν από αποστάτες και άλλους, ισχυρισμοί στους οποίους η IRS είχε προηγουμένως βασιστεί για να λάβει δυσμενή μέτρα εναντίον των Εκκλησιών της Σαηεντολογίας και των ενοριτών της, ερευνήθηκαν εκτεταμένα και αψηφήθηκαν ως αναληθείς από την Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος, πριν αναγνωρίσει ότι οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας είναι θρησκευτικοί φιλανθρωπικοί οργανισμοί που λειτουργούν για το κοινό όφελος.

Φορολογική Απαλλαγή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας από την IRS: Τέλος στις Δεκαετίες Διαμαχών

Η αναγνώριση της IRS έφερε όχι μόνο ένα τέλος στις δεκαετίες διαμαχών ανάμεσα στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και την υπηρεσία φόρου εισοδήματος, αλλά επίσης μια επίσημη αναγνώριση της θρησκευτικής φύσης της Σαηεντολογίας και του οφέλους της για την κοινωνία ως σύνολο. Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας αναγνωρίζονται πλήρως ως θρησκευτικοί οργανισμοί απαλλασσόμενοι της φορολογίας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο και δεν αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη θρησκεία.

Οι προσπάθειες των Εκκλησιών της Σαηεντολογίας συνεισφέρουν σε μεταρρυθμίσεις που ωφελούν όλους τους πολίτες των ΗΠΑ. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Φορολογουμένων, μια νομοθετική πλέον πραγματικότητα, οφείλεται σήμερα κατά έναν μη αμελητέο βαθμό στην επιμονή των Εκκλησιών και των ενοριτών τους, που εξέθεσαν ευρέως τις καταχρήσεις της IRS και απαίτησαν τη χαλιναγώγηση τέτοιων καταχρήσεων στο μέλλον. Η χρήση του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης έφερε σε δημόσια προβολή την κακή συμπεριφορά της υπηρεσίας και υπολογιστικά σφάλματα που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμήσεις αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Πολλά από τα μέτρα που λήφθηκαν από το Κογκρέσο για την εισαγωγή φορολογικών μεταρρυθμίσεων αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στο πρωτοποριακό έργο των Σαηεντολόγων.

Ακόμα πιο σημαντικό, από το 1993, οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας συνέχισαν να αποδεικνύουν την ορθότητα της διάταξης φοροαπαλλαγής που τους παραχώρησε η IRS, μέσω των εκτεταμένων κοινοτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων βοήθειας που υποστηρίζουν σε ένα πρωτοφανές επίπεδο, για να βελτιώσουν την κοινωνία, να αντιστρέψουν την κοινωνική παρακμή, να επιλύσουν τον εθισμό στα ναρκωτικά, να εκπαιδεύσουν τους νέους και το κοινό στα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να προωθήσουν έναν μη θρησκευτικό κώδικα ηθών που γράφτηκε από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ, να πολεμήσουν τον αναλφαβητισμό, να παράσχουν ανακούφιση από καταστροφές, να αναμορφώσουν τον τομέα της ψυχικής υγείας από τις καταχρήσεις, να βελτιώσουν τοπικές κοινότητες, να βελτιώσουν εκπαιδευτικές μεθόδους και άλλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ