«[Τ]ο συμπέρασμα ότι [η Εκκλησία] είναι ένα θρησκευτικό ίδρυμα που δικαιούται φορολογικής απαλλαγής είναι ακαταμάχητο».

Βλέπε επίσης: «Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αυστραλίας από το 1983:
Εκκλησία της Σαηεντολογίας»

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στην Αυστραλία

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ