«Ο όγκος των ιδεών του Οργανισμού της Σαηεντολογίας ασχολείται με υπερβατικό περιεχόμενο και με τη θέση και τη σημασία του Ανθρώπου στον κόσμο. Αν πιστέψουμε αυτές τις διδασκαλίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ σχετικά με την αθάνατη ψυχή ως φορέας μιας ενέργειας της ζωής (ΘΗΤΑ) και σχετικά με τον ΘΗΤΑΝ, και σχετικά με τη σχέση του με το υλικό σύμπαν που χαρακτηρίζεται ως ΜΕΣΤ, και σχετικά με την πορεία της ψυχής μέσα από αναρίθμητες ζωές, και αν προσδιοριστεί το μονοπάτι προς υψηλότερα επίπεδα της ύπαρξης (του ΚΛΗΑΡ και του [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ] ΘΗΤΑΝ) τα οποία υπενθυμίζουν στο άτομο τα επίπεδα της σωτηρίας, τότε αυτό χαρακτηρίζει μια φιλοσοφική πεποίθηση ή ένα θρησκευτικό δόγμα».

Βλέπε επίσης: «Οι Δικαστικές Αποφάσεις για τη Θρησκεία της Σαηεντολογίας στη Γερμανία»

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στη Γερμανία

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ