«Το Υπουργείο αυτό έχει αποφασίσει να παραχωρήσει την καταχώρηση της Θρησκευτικής Οντότητας που αποκαλείται «IGLESIA DE SCIENTOLOGY DE ESPANA»... σε συμμόρφωση με τον νόμο που καθορίζεται στο Άρθρο 5 του Οργανικού Νόμου 7/1980 της Θρησκευτικής Ελευθερίας, έτσι ώστε να εγγυηθεί την εφαρμογή των δραστηριοτήτων τους σε συμμόρφωση με τον κανονισμό που καθορίστηκε».

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στην Ισπανία

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ