«… δηλώνω ότι το παρεκκλήσι στην Οδό Queen Victoria 146 είναι ένας τόπος συνάντησης για θρησκευτική λατρεία».

Βλέπε επίσης: «Απόφαση-Ορόσημο του 2013 από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου Σχετικά με τη Θρησκεία της Σαηεντολογίας»

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ