« ...εφόσον η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έχει αναγνωριστεί στις ΗΠΑ ως θρησκευτικό δόγμα, θα έπρεπε να έχει αναγνωριστεί και στην Ιταλία κι έτσι θα έπρεπε να επιτρέπεται η άσκηση της λατρείας της και η διεξαγωγή θρησκευτικών δραστηριοτήτων διάδοσής της...».

Βλέπε επίσης: «Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιταλίας
Αναγνωρίζει τη Θρησκεία της Σαηεντολογίας»

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στην Ιταλία

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ