«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εσωκλείσουμε το Πιστοποιητικό Καταχώρησής σας ως ένα άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί νόμιμα θρησκευτικούς γάμους στην Περιφέρεια του Οντάριο».

«Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας του Κεμπέκ, κατέχει την άδεια να εκτελεί τελετές γάμου».

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι ένας Λειτουργός ή Κληρικός που αναγνωρίζεται από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Βρετανικής Κολομβίας, όντας ένας θρησκευτικός οργανισμός υπό την έννοια περί του Νόμου του Γάμου, καταχωρήθηκε με τον Διευθυντή Στατιστικών Στοιχείων Ζωτικής Σημασίας στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος να εκτελεί νόμιμα θρησκευτικούς γάμους εντός της Περιφέρειας της Βρετανικής Κολομβίας».

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο [Λειτουργός], που έχει πιστοποιηθεί ή διοριστεί σύμφωνα με τα τελετουργικά και τη δομή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Αλμπέρτα εξουσιοδοτείται να εκτελεί νόμιμα θρησκευτικές τελετές γάμου εντός της Περιφέρειας της Αλμπέρτα, έχοντας συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Νόμου του Γάμου».

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο Αιδεσιμότατος [λειτουργός της Εκκλησίας] είναι κατοχυρωμένος στα Στατιστικά Στοιχεία Ζωτικής Σημασίας να παρέχει νόμιμα θρησκευτικές τελετές γάμου εντός της Περιφέρειας και εκ μέρους της Περιφέρειας της Μανιτόμπα».

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στον Καναδά

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ