«Έχουμε αποφασίσει ότι ως οργανισμός απαλλάσσεστε της ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος υπό το τμήμα 501(α) του Κώδικα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Εισοδήματος, όπως περιγράφεται στο τμήμα 501(c)(3)».

Βλέπε επίσης: «Φορολογική Απαλλαγή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας από την IRS»

Οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ