«... Η άσκηση λατρείας του κοινού μπορεί να εξασφαλίζεται τόσο από τους οργανισμούς που διέπονται από τον νόμο της 1ης Ιουλίου 1901… όσο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου αρ. 25 του νόμου της 9ης Δεκεμβρίου 1905».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ