«Από τη διεξοδική εξέταση των αποδείξεων, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ιδρυτές και το άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί την εθελοντική ένωση των φυσικών οντοτήτων έχουν νόμιμη κατάσταση υπηκοότητας και ότι αυτά τα άτομα πληρούν τις προϋποθέσεις πλήρως που καθορίζονται από τα Άρθρα 11 και 12 του νόμου σχετικά με το νομικό καθεστώς των εκκλησιών, των θρησκευτικών κοινοτήτων και των θρησκευτικών ομάδων για να καταχωρηθούν ως εκκλησία στο Μοναδικό Πρωτόκολλο του Δικαστηρίου των Εκκλησιών, Συναθροίσεων και Θρησκευτικών Ομάδων, υπό τον τίτλο: Εκκλησία της Σαηεντολογίας των Σκοπίων».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ