«Διά του παρόντος εγκρίνεται να εισαχθεί Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ… στο Μητρώο των Θρησκευτικών Κοινοτήτων στη Δημοκρατία της Κροατίας».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ