«Το Υπουργείο Εσωτερικών πιστοποιεί επίσημα την Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Μπογκοτά ως θρησκευτική οντότητα».

Εκκλησία της Σαηεντολογίας στην Κολομβία

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ