«Αυτό το πιστοποιητικό παραχωρεί νομική προσωπικότητα στην εταιρεία και καθορίζει ότι οι δραστηριότητές της είναι αυτές ενός θρησκευτικού οργανισμού».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ