«Μόλις ένας αιτών θεωρηθεί ως μια νέα θρησκεία, θα πρέπει να υποβάλλει τα δεδομένα των θρησκευτικών του δογμάτων, σκοπών, ιερών γραφών, τελετών και δομών της θρησκευτικής του οργάνωσης, κ.λπ. στο Υπουργείο για παραπομπή. Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός σας έχει εγκριθεί για να αναβαθμιστεί ως μια εθνική θρησκευτική εταιρεία. Έτσι, είναι πλέον γεγονός, ότι η εταιρεία σας είναι αποδεκτή ως μια νέα θρησκεία».

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στην Ταϊβάν

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ