«Η Εκκλησία έχει εγκριθεί ως οργανισμός κοινής ωφελείας όσον αφορά το τμήμα 30 του Νόμου Περί Φόρου Εισοδήματος, και οι εισπράξεις και προσαυξήσεις εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος... οι δωρεές από ή προς τον οργανισμό κοινής ωφελείας εξαιρούνται από τον φόρο επί της δωρεάς».

Εκκλησίες της Σαηεντολογίας στη Νότια Αφρική

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ