«Ως Βοηθός Αναπληρωτής Υπεύθυνος Μητρώου Εταιρειών διά του παρόντος πιστοποιώ ότι σήμερα έχω καταχωρήσει την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΪΡΟΜΠΙ στο Τμήμα 10 του Νόμου Εταιρειών».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ