«Με το παρόν πιστοποιείται ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας έχει καταχωρηθεί βάσει της Διάταξης περί Εταιρειών του 1954».

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ