ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το θρησκευτικό μήνυμα και η θρησκευτική πρακτική της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας παρουσιάζονται και διδάσκονται στην ανθρωπότητα σε μια εποχή που τα πνευματικά μηνύματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αντιληπτά. Υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι για τους οποίους η υποκειμενική πραγματικότητα του ατόμου μπορεί να μπλοκαριστεί από οποιοδήποτε πνευματικό μήνυμα.

Εμείς θα αναφέρουμε μόνο μερικούς:

1. η μαζική εκκοσμίκευση της συνείδησης του κοινού,

2. τα παραδοσιακά θρησκευτικά συστήματα, δόγματα και πρακτικές δεν εμπνέουν την πλειονότητα των ανθρώπων τού σήμερα,

3. τα σχίσματα των παραδοσιακών εκκλησιών καλλιεργούν μια αίσθηση δυσπιστίας και απογοήτευσης στους συνήθεις πιστούς και τους κάνουν να στρέφονται σε πηγές που έχουν δομή διαφορετική από την παραδοσιακή,

4. η απώλεια της συναισθηματικής εμπειρίας της πνευματικής βάσης του ατόμου και η ψευδής συνταύτιση του εαυτού με παροδικές αξίες, δηλαδή η απώλεια της πνευματικής ταυτότητας, είναι η απώλεια της ικανότητας να βλέπει κανείς τον εαυτό του μέσα σε ένα πνευματικό πλαίσιο που είναι ευρύτερο από την παρούσα ζωή.

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των πολυάριθμων κοινωνικών, πολιτικών, οικολογικών και πολιτιστικών κρίσεων, οι πηγές των οποίων ξεχνιούνται από το άτομο μαζί με την πνευματική του φύση. Το άτομο έχει χάσει τη γνώση ότι είναι ένα πνευματικό ον, πράγμα το οποίο καταλήγει σε εξωτερικές καταστροφές και σοκ, δηλαδή το άτομο έχει χάσει την πνευματική ταυτότητά του και ταυτίζει τον εαυτό του με ψευδείς αξίες. Καθώς αυτή η ψευδής ταύτιση έχει τραβήξει μακριά, η εκ νέου ανακάλυψη της αληθινής του ταυτότητας και η επίγνωση ότι είναι ένα πνευματικό ον απαιτούν να διανύσει ένα μακρύ μονοπάτι: αυτό που οδηγεί στην αναβίωση του πνευματικού αυτοπροσδιορισμού. Το μονοπάτι για την επιστροφή στον πνευματικό αυτοπροσδιορισμό δεν περνά πάντοτε διά μέσου ενός παραδοσιακού θρησκευτικού συστήματος. Το αντίθετο, πολλοί αναζητούν ένα μονοπάτι έξω από τα παραδοσιακά θρησκευτικά συστήματα και σίγουρα έχουν το δικαίωμα να ακολουθήσουν το μονοπάτι της πνευματικής αναγέννησης και αναβίωσης που είναι έξω από τα παραδοσιακά θρησκευτικά συστήματα, αν οι παραδόσεις αποδείξουν ότι δεν μπορούν να δώσουν μια επαρκή απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η Σαηεντολογία με τη θρησκευτική της πρακτική και με τα θρησκευτικά της μηνύματα δίνει την απάντηση, καθώς και ένα μονοπάτι προς την πνευματική αναγέννηση. Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας απευθύνεται στο άτομο του οποίου η στάση σχηματίστηκε από μια μη θρησκευτική εποχή, και χρησιμοποιεί έθιμα και τάσεις δημιουργημένες από αυτή τη συγκεκριμένη εποχή με τον σαφή σκοπό να αναζωπυρώσει την πνευματική συνείδηση του ατόμου.

Η Σαηεντολογία με τη θρησκευτική της πρακτική και με τα θρησκευτικά της μηνύματα δίνει την απάντηση, καθώς και ένα μονοπάτι προς την πνευματική αναγέννηση. Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας απευθύνεται στο άτομο του οποίου η στάση σχηματίστηκε από μια μη θρησκευτική εποχή, και χρησιμοποιεί έθιμα και τάσεις δημιουργημένες από αυτή τη συγκεκριμένη εποχή με τον σαφή σκοπό να αναζωπυρώσει την πνευματική συνείδηση του ατόμου. Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία της σύγχρονης κοινωνίας που έχει σχέση με τη θρησκεία και την εξομολόγηση. Επομένως, το πνευματικό μήνυμα της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας απευθύνεται σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες και επιτρέπει σ’ αυτούς που ακολουθούν τις άλλες θρησκείες να ασκούν τη Σαηεντολογία και σ’ εκείνους που ανήκουν στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας να ανήκουν σε άλλες θρησκείες.

Η αποστολή της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις χώρες που πριν είχαν ολοκληρωτικό καθεστώς. Όλα τα παραπάνω εμπόδια προς την πνευματική αναγέννηση στον σύγχρονο κόσμο πολλαπλασιάζονται σε ένα μέρος όπου πριν υπήρχε ολοκληρωτικό καθεστώς. Σ’ αυτά θα πρέπει να προσθέσετε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, άγνωστο σε χώρες με προηγμένους δημοκρατικούς θεσμούς, δηλαδή την εκ νέου ίδρυση κοινωνικών θεσμών που καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά την περίοδο των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Αυτό που εννοούμε εδώ είναι η δημιουργία κοινωνικών θεσμών και τοπικής αυτοδιαχείρισης και η αναγκαιότητα εκπαίδευσης του πληθυσμού ώστε να αποκτήσει δεξιότητες για την οικοδόμηση της κοινωνίας. Και εδώ είναι που η πείρα της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και οι τεχνολογίες πνευματικής εκπαίδευσης που διαθέτει μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου πνευματικού θεμελίου, και ήδη το κάνουν, σε μέρη όπου δεν υπάρχουν ολοκληρωτικές κυβερνήσεις.

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω εθνικών και πολιτικών συγκρούσεων οι οποίες συνεχώς απειλούν να εξελιχθούν σε διεθνείς και διαθρησκευτικές κρίσεις σε ένα μέρος όπου πριν υπήρχε ολοκληρωτικό καθεστώς. Επομένως, η πείρα από το πετυχημένο διαθρησκευτικό έργο την οποία έχει αποκτήσει η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι επίσης ένα επείγον θέμα για νέα κράτη, νέες χώρες και νέα εδάφη.

Η Σαηεντολογία απευθύνεται στο άτομο που είναι έτοιμο να ψάξει για την αληθινή πνευματική του φύση με τη δική του δύναμη. Η Σαηεντολογία δίνει σαφείς υποσχέσεις και τις βάσεις για την πραγματοποίηση αυτών των υποσχέσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εμπιστευτούν μόνο τον εαυτό τους και τη δική τους δύναμη και οι οποίοι ψάχνουν ταυτόχρονα μια πνευματική βάση και δικαιολόγηση της προσωπικής τους κυριαρχίας και ανεξαρτησίας σε πνευματικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σε όλα τα κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα της σύγχρονης Ρωσίας. Οπότε, ποιοι είναι άραγε οι λόγοι εγγενούς, θρησκευτικο/πνευματικής φύσης, οι οποίοι κάνουν την εικόνα της Σαηεντολογίας ελκυστική για άτομα που σκέφτονται ανεξάρτητα, που είναι δραστήρια και δύσπιστα στη μετά ολοκληρωτισμόν εποχή; Για τον σκοπό αυτόν είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε κάποια από τα βασικά στοιχεία της Σαηεντολογίας ως δόγμα και ως εκκλησιαστικός οργανισμός, καθώς και την αξία της για τους ανθρώπους που δε βρήκαν απαντήσεις στις παραδοσιακές εκκλησίες.

Η Σαηεντολογία απευθύνεται στο άτομο που είναι έτοιμο να ψάξει για την αληθινή πνευματική του φύση με τη δική του δύναμη.

Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις: Τι είναι η Σαηεντολογία ως θεολογικό σύστημα; Πώς καταπιάνεται με το πρόβλημα διατήρησης της ιερής γνώσης; Ποια είναι η δομή του πνευματικού μηνύματος της Σαηεντολογίας; Ποια είναι η δομή της νέας ύπαρξης στη Σαηεντολογία και πώς κατανοεί το Απόλυτο;

Στις προκαταρκτικές απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τον λόγο για τη γρήγορη επιτυχία της Σαηεντολογίας στη Ρωσία και συνολικά στις χώρες όπου πριν είχαν ολοκληρωτικό καθεστώς.

Ι. Η Σαηεντολογία ως Θεολογικό Σύστημα
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ