Οι παρατηρήσεις μου έχουν να κάνουν με το ερώτημα κατά πόσο η Σαηεντολογία θα μπορούσε να οριστεί ως μια θρησκεία σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συμβατικά από επιστήμονες που ασχολούνται με τις κοινωνικές επιστήμες και οι οποίοι ειδικεύονται στην ανάλυση του τι θεωρούν θρησκευτικά φαινόμενα.

Υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία ανάμεσα στις εννοιοποιήσεις (διαμόρφωση εννοιών) και στους ορισμούς της θρησκείας που χρησιμοποιούνται από τους ειδήμονες των κοινωνικών επιστημών. Η επιλογή εννοιοποίησης και ορισμού αντικατοπτρίζει τόσο μια μεγάλη ποικιλία βασικών θεωρήσεων σχετικά με τη φύση της κοινωνικής πραγματικότητας, όσο και τις διαφορές όσον αφορά τη διαμόρφωση της έννοιας και τη δημιουργία ορισμού της θρησκείας. Δεδομένου του εν γένει λειτουργικού (και διακριτού από τον επιδοκιμαστικό ή αξιολογικό) χαρακτήρα της κατανόησης που επιδεικνύουν οι κοινωνικές επιστήμες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι έννοιες και οι ορισμοί δεν κρίνονται όσον αφορά την αλήθεια ή την ανακρίβειά τους, αλλά, μάλλον, όσον αφορά τη σχετική χρησιμότητά τους. Ειδικότερα, η διαφοροποιητική τους ικανότητα να ξεχωρίζουν με σαφήνεια ένα συγκεκριμένο φαινόμενο από άλλα φαινόμενα με τρόπο τέτοιον που οι διαφορές τους να μπορέσουν να προβληθούν για να αποκαλύψουν σημαντικές αλήθειες σχετικά με αυτά τα φαινόμενα είναι ο κύριος παράγοντας καθορισμού της χρησιμότητας των διαγκωνιζόμενων ορισμών και εννοιοποιήσεων.

Επομένως, οι ορισμοί1 μπορεί να ποικίλλουν με βάση τους σκοπούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτη σχετικότητα ή αναρχία. Υπάρχουν δύο διαδεδομένα είδη ορισμών της θρησκείας τα οποία χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι και οι ανθρωπολόγοι: ο φονξιοναλιστικός (λειτουργιστικός) ορισμός και ο ουσιοκρατικός. Μέσα σε κάθε είδος ορισμού υπάρχουν υπο-είδη. Θα υποστηρίξω ότι, με βάση την προσωπική μου επαφή με τους Σαηεντολόγους και την εμπεριστατωμένη μελέτη της Σαηεντολογίας όσον αφορά τις διδασκαλίες, τις πρακτικές, την οργάνωση και τις συνέπειες στις ζωές των οπαδών της, πιστεύω ότι μπορεί να είναι πιο χρήσιμο να ορίζεται ως θρησκεία παρά ως οποιουδήποτε άλλου είδους εγχείρημα.

1 Για λόγους ύφους, δε θα αναφέρω πλέον τη φράση «εννοιοποίηση», όμως πράγματι συνιστά μια ξεχωριστή αναλυτική διαδικασία η οποία συνήθως προηγείται της διαδικασίας προσδιορισμού των φαινομένων.

I. Φονξιοναλιστικοί Ορισμοί
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ