Έχοντας αρνηθεί την καταχώρηση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας της Μόσχας, οι αρχές της Μόσχας δεν ενέργησαν καλόπιστα και αγνόησαν το καθήκον τους ουδετερότητας και αμεροληψίας έναντι της θρησκευτικής κοινότητας του αιτούντος. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Δικαστήριο θεωρεί ότι η παρέμβαση στο δικαίωμα του αιτούντος όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας και του συνεταιρίζεσθαι δεν ήταν δικαιολογημένη. Επομένως, υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 11 της Σύμβασης όπως ερμηνεύεται ενόψει του Άρθρου 9».

Βλέπε επίσης: «Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Μόσχας Κερδίζει Απόφαση-Ορόσημο
για Θρησκευτική Ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ