Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει κάποια διαμάχη σχετικά με τη Σαηεντολογία σε ορισμένους τομείς στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, η οποία φαίνεται να παρερμηνεύει τις πραγματικές κοινωνικές προθέσεις αυτής της θρησκευτικής ομάδας.

Από την άποψη κάποιου που γνωρίζει περί φιλοσοφίας και θρησκείας δεν υπάρχει θέμα για οποιαδήποτε πολεμική, αλλά είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η έλλειψη γνώσης του θρησκευτικού φαινομένου ως σύνολο και η ποικιλία των πιθανών εκδηλώσεων αυτού του φαινομένου μπορεί άδικα να οδηγήσει σε ανταγωνιστικές και αδιάλλακτες στάσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να δημοσιεύσω τα συμπεράσματά μου σχετικά με τη θρησκεία της Σαηεντολογίας σ’ αυτή την αναφορά, μια θρησκεία που έχω μελετήσει για αρκετά χρόνια, τόσο στις επίσημες πλευρές της (γραπτά κείμενα, βιβλία και φιλοσοφία) όσο και στις πιο καθημερινές πλευρές (τελετές, εσωτερική και εξωτερική οργάνωση, πρακτικές θρησκευτικής τήρησης και κοινοτικές δραστηριότητες) και στη χώρα μας, καθώς και σε άλλες χώρες (Γαλλία και Δανία).

II. Η Έννοια της Θρησκείας
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ