IV.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Όπως με κάθε θρησκεία που γνωρίζω, η Σαηεντολογία έχει μια κοινοτική ζωή και εκκλησιαστική οργάνωση που λειτουργεί και για να προφυλάσσει και να εκφράζει το σύστημα πίστης και για να προάγει τις θρησκευτικές πρακτικές. Σε εκκλησιαστικούς όρους, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι ιεραρχική μάλλον παρά συγκεντρωτική σε οργάνωση. Οι συγκεντρωτικές θρησκείες ασκούν εξουσία εκλέγοντας τοπικά ιερείς εκκλησιών, ψηφίζοντας για τις αναδιαμορφώσεις των συστημάτων πίστης (των πιστεύω) και των θρησκευτικών πρακτικών, όπως και για την πολιτική διοίκηση της εκκλησίας. Τα περισσότερα Προτεσταντικά δόγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγκεντρωτικά στη διοίκησή τους. Εξασκούν εξουσία από τη βάση προς την κορυφή, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι ιεραρχικές θρησκείες, από την άλλη πλευρά, εξασκούν εξουσία μέσω διορισμού και ανάθεσης από την κορυφή προς τη βάση, είτε από μια κεντρική θρησκευτική μορφή όπως ο Υπέρτατος Ποντίφικας (Πάπας) στον Ρωμαιοκαθολικισμό και ο Δαλάι Λάμα στον Θιβετιανό Βουδισμό ή από ένα κεντρικό εκτελεστικό σώμα, όπως η σύνοδος των επισκόπων ή το συμβούλιο των πρεσβυτέρων. Οι μελέτες μου για την Εκκλησία της Σαηεντολογίας μου έδειξαν ότι ακολουθεί τον κλασικό ιεραρχικό τύπο εκκλησιαστικής διοίκησης.

Όπως με κάθε θρησκεία που γνωρίζω, η Σαηεντολογία έχει μια κοινοτική ζωή και εκκλησιαστική οργάνωση που λειτουργεί και για να προφυλάσσει και να εκφράζει το σύστημα πίστης και για να προάγει τις θρησκευτικές πρακτικές.

Θα σας δώσω εδώ μια σύντομη περίληψη της οργάνωσης της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, που πέθανε το 1986, ήταν και παραμένει η μοναδική πηγή του θρησκευτικού δόγματος και τεχνολογίας της Σαηεντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων επιπέδων για ΟΤ. Η ανώτατη εκκλησιαστική εξουσία στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας ασκείται από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς (CSI) και το Κέντρο Θρησκευτικής Τεχνολογίας (RTC). Το CSI είναι η μητέρα εκκλησία και έχει την κύρια ευθύνη της διάδοσης του πιστεύω της Σαηεντολογίας ανά τον κόσμο. Η πιο σημαντική λειτουργία του RTC είναι να διαφυλάξει, διατηρήσει και προστατεύσει την αγνότητα της τεχνολογίας της Σαηεντολογίας και να εξασφαλίσει τον σωστό και ηθικό τρόπο παράδοσης σύμφωνα με τις αρχές της πίστης. Το RTC λειτουργεί με μεγάλη ομοιότητα όπως η Συγκέντρωση για το Δόγμα της Πίστης στον Ρωμαιοκαθολικισμό.

Ο Οργανισμός Μίσιον της Σαηεντολογίας Διεθνώς (SMI) λειτουργεί ως η μητέρα εκκλησία για τις ιεραποστολικές εκκλησίες ανά τον κόσμο. Αυτή η δομή είναι παρόμοια με την Πρώτη Εκκλησία της Χριστιανικής Επιστήμης στη Βοστόνη, που επίσης υπηρετεί ως μητέρα εκκλησία σε όλες τις άλλες εκκλησίες της Χριστιανικής Επιστήμης. Σε όλες τις δογματικές φιλονικίες, το RTC είναι το απόλυτο και τελικό δικαστήριο για προσφυγή στη Σαηεντολογία, όπως το Βατικανό και οι συγκεντρώσεις του είναι τα τελικά δικαστήρια για προσφυγή στον Ρωμαιοκαθολικισμό.

Χρειάζεται επίσης εδώ να αναφέρω τη Θαλάσσια Οργάνωση. Η Θαλάσσια Οργάνωση απαρτίζεται από μέλη της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας τα οποία έχουν ορκιστεί να υπηρετούν «για ένα δισεκατομμύριο χρόνια», δείχνοντας την αφοσίωσή τους να υπηρετούν την Εκκλησία σ’ αυτή τη ζωή και στις αμέτρητες ζωές που θα έλθουν. Η Θαλάσσια Οργάνωση έχει γίνει για τη Σαηεντολογία ό,τι είναι οι Ιησουίτες για τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Από τις τάξεις της Θαλάσσιας Οργάνωσης προέρχονται όλα σχεδόν τα μέλη της ηγεσίας της Εκκλησίας.

Η Σαηεντολογία αυτοπεριγράφεται ως «μια εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία». Μερικοί έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση για να υποστηρίξουν ότι η Σαηεντολογία δεν είναι θρησκεία. Αλλά, όπως σημειώθηκε παραπάνω, η έρευνά μου στις διδασκαλίες της Εκκλησίας και στις συνεντεύξεις με μέλη της, δείχνει ότι η Σαηεντολογία κατέχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι κοινά στις θρησκείες ανά τον κόσμο και σε όλη την ιστορία: ένα καλά διαμορφωμένο σύστημα πίστης, επικυρωμένες θρησκευτικές πρακτικές και μια ιεραρχική εκκλησιαστική πολιτική διοίκηση. Ακόμα περισσότερο, η λέξη «φιλοσοφία» μπορεί να έχει διάφορα νοήματα και δεν είναι καθόλου ασύμβατη με τη λέξη «θρησκεία». Στην κυριολεξία, η λέξη φιλοσοφία σημαίνει «αγάπη για τη σοφία» και κάθε γνωστή στην ανθρωπότητα θρησκεία κηρύττει κάποιο είδος «σοφίας» ή διείσδυσης μέσα στην απόλυτη αλήθεια. Οι συνεντεύξεις μου με Σαηεντολόγους έδειξαν ότι οι πιστοί θεωρούν ότι η λέξη «φιλοσοφία» αναφέρεται στο απόλυτο νόημα της ζωής και του σύμπαντος με τη θρησκευτική έννοια του όρου. Η «φιλοσοφία» της Σαηεντολογίας εξαρτάται από την πίστη ότι η ψυχή είναι αθάνατη και έχει αιώνια μοίρα. Κάνοντας χρήση των φιλοσοφικών εννοιών και δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή των διδασκαλιών της, η Σαηεντολογία ασφαλώς δε διαφέρει καθόλου από οποιαδήποτε άλλη γνωστή σ’ εμένα θρησκεία. Η θρησκεία συνδέεται πάντα με τη φιλοσοφία. Στο σπουδαίο του έργο Θεολογική Σύνοψη, ο Άγιος Θωμάς Ακινάτης, ο μεγαλύτερος θεολόγος στην ιστορία του ρωμαιοκαθολικισμού, κάνει χρήση αμέτρητων φιλοσοφικών ιδεών, όρων και δομών δανεισμένων από τον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη και παροτρύνει την ηθική εφαρμογή αυτών των «φιλοσοφικών» ιδεών, αλλά κανείς δε θα ταξινομούσε τη Σύνοψη ως κάτι άλλο εκτός από μια θρησκευτική πραγματεία υψίστης τάξεως. Η φράση μια «εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία» δεν αφαιρεί με κανέναν τρόπο την οντότητα της γνήσιας θρησκευτικής πίστης από τη Σαηεντολογία, στην πιο πλήρη έννοια του όρου.

Η έρευνά μου στις διδασκαλίες της Εκκλησίας και στις συνεντεύξεις με μέλη της, δείχνει ότι η Σαηεντολογία κατέχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι κοινά στις θρησκείες ανά τον κόσμο και σε όλη την ιστορία...

Οι δυτικές θρησκείες –ειδικά, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και ο Ισλαμισμός– παραδοσιακά έχουν υπάρξει αποκλειστικοί στη φύση τους. Κάθε πίστη κηρύττει ότι είναι η μία και αληθινή πίστη λόγω του δικού της μοναδικού θρησκευτικού νόμου, σωτήρα, προφήτη, οδού προς τη σωτηρία, ή ερμηνείας του απόλυτου νοήματος της ζωής και της αλήθειας. Αυτό το αποκλειστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι, καθ’ ολοκληρίαν, απόν στις ανατολικές θρησκείες όπως ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Κομφουκιανισμός, ο Σιντοϊσμός και ο Ταοϊσμός. Στην Ανατολή, το ένα και το αυτό πρόσωπο μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του ως σιντοϊστής, να παντρευτεί τελετουργικά ως χριστιανός και ως σιντοϊστής και τελικά να ταφεί με βουδιστικό τελετουργικό, χωρίς να πρέπει να «διαλέξει» ποια θρησκεία είναι η «σωστή». Σήμερα, ακόμα και ο Δυτικός Χριστιανισμός έχει χάσει μέρος του αποκλειστικού χαρακτήρα του, όπως έχει αποδειχτεί από διάφορα δόγματα που έχουν ασχοληθεί σε βάθος με τον διαθρησκευτικό θεολογικό διάλογο και την ενδοκοινοτική θρησκευτική λατρεία. Τέτοιος πλουραλισμός δογμάτων δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη και είναι πλήρως κατανοητός στους ειδικούς της θρησκείας οι οποίοι μελετούν τις τρέχουσες πρακτικές από πρώτο χέρι. Αν και η Σαηεντολογία έχει μεγάλη ομοιότητα με τις παραδόσεις και του Ινδουισμού και του Βουδισμού, δεν είναι καθαρά μη-αποκλειστική ούτε, σ’ αυτό το θέμα, καθαρά αποκλειστική. Η Σαηεντολογία δεν απαιτεί από τα μέλη της να απαρνηθούν προηγούμενες θρησκευτικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή τους σε άλλες εκκλησίες ή θρησκευτικά τάγματα. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την πλουραλιστική διάθεση της εποχής μας. Παρ’ όλα αυτά, πρακτικά, οι Σαηεντολόγοι συνήθως εμπλέκονται πλήρως με τη θρησκεία της Σαηεντολογίας εξαιρώντας οποιαδήποτε άλλη πίστη. Σε κάθε περίπτωση, η ανοιχτή στάση σε άτομα από άλλες θρησκείες δε μειώνει με κανέναν τρόπο τη συγκεκριμένη ταυτότητα της Σαηεντολογίας ως θρησκεία.

V. Η Λατρεία της Σαηεντολογίας
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ