ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;

GARY D. BOUMA, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Έχει ζητηθεί η επαγγελματική μου γνώμη όσον αφορά την ερώτηση:

Είναι η Σαηεντολογία θρησκεία; Παραθέτω τους ακόλουθους επαγγελματικούς τίτλους που σχετίζονται με το θέμα:

Πτυχίο στις Θεωρητικές Επιστήμες στο Κολέγιο Κάλβιν (Έλληνες και Φιλοσοφία)

Πτυχίο από το Θεολογικό Ιεροδιδασκαλείο Πρίνστον (Εκκλησία και Κοινωνία)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ (Κοινωνιολογία)

Διδάκτορας της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ (Η Κοινωνιολογία της Θρησκείας)

Έχω δραστηριοποιηθεί στην ακαδημαϊκή μελέτη της θρησκείας για πάνω από μια δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας έχω δημοσιεύει πάρα πολύ υλικό στον τομέα αυτό, έχω προεδρεύσει σε συμπόσια σχετικά με τον ορισμό της θρησκείας και έχω δώσει διαλέξεις για την κοινωνιολογία της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Ντάλχαουσι της Πολιτείας του Μίσιγκαν και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.

Έχω διαβάσει διάφορα βιβλία σχετικά με τη Σαηεντολογία και επισκέφθηκα την Εκκλησία στη Βικτόρια. Με βάση αυτά τα έγγραφα κι εκείνη την επίσκεψη, η επαγγελματική μου γνώμη είναι ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας μπορεί ευλόγως να ταξινομηθεί ως θρησκεία. Επιτρέψτε μου να το αναλύσω.

Με βάση αυτά τα έγγραφα κι εκείνη την επίσκεψη, η επαγγελματική μου γνώμη είναι ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας μπορεί ευλόγως να ταξινομηθεί ως θρησκεία.

Ενώ υπάρχει κάποια αντιπαράθεση στη διερεύνηση της θρησκείας όσον αφορά τον ορισμό της θρησκείας, όλοι οι αντικρουόμενοι ορισμοί θα περιλάμβαναν ασυζητητί ως θρησκεία την Εκκλησία της Σαηεντολογίας, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές της. Οι αντιπαραθέσεις στον τομέα αυτό επικεντρώνονται στη χρήση της εφαρμογής του όρου θρησκεία σε ομάδες που εμμένουν σε συστήματα πεποιθήσεων και οι οποίες δεν έχουν ένα σαφώς προσδιορισμένο σύστημα πεποιθήσεων το οποίο να στηρίζεται σε μια βασική δέσμευση προς ένα υπερφυσικό ον, αρχή ή οντότητα και να το εκφράζει ξεκάθαρα. Αφού οι αρχές της Σαηεντολογίας είναι ξεκάθαρα διατυπωμένες και απορρέουν από μια τέτοια δέσμευση, δε θα μπορούσε να υπάρχει καμία αμφιβολία μεταξύ των κοινωνιολόγων που ασχολούνται με τη θρησκεία ότι, όσον αφορά τη Σαηεντολογία, έχουν να κάνουν με μια θρησκεία.

Ο Emile Durkheim, ένας από τους ιδρυτές της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, ορίζει τη θρησκεία ως «ένα ενοποιημένο σύστημα πεποιθήσεων και πρακτικών σε σχέση με τα ιερά πράγματα … που ενώνει όλους εκείνους που το αποδέχονται σε μία και μοναδική ηθική κοινότητα που ονομάζεται εκκλησία».

Ο Gerhard Lenski, στη σημαντική μελέτη του «Ο Θρησκευτικός Παράγοντας», ορίζει τη θρησκεία ως « ...ένα σύστημα πεποιθήσεων σχετικά με τη φύση της δύναμης (ή των δυνάμεων), που τελικά διαμορφώνουν το πεπρωμένο του ανθρώπου, και πρακτικών που σχετίζονται μ’ αυτό το σύστημα, τις οποίες συμμερίζονται τα μέλη μιας ομάδας».

Αν κάποιος χρησιμοποιούσε αυτούς τους ορισμούς της θρησκείας, σίγουρα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία.

Gary D. Bouma
30 Οκτωβρίου 1979

Την εποχή που το έγραψε αυτό ο Δρ Bouma ανήκε στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Μόνας, στο Κλέιτον της Βικτόρια, στην Αυστραλία.

IV. Η Θρησκευτική Υπόσταση της Σαηεντολογίας,
Irving Hexham, Διδάκτορας Φιλοσοφίας
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ