ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

SAMUEL S. HILL, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ο Δρ Hill έγραψε το 1979:

Είμαι επαγγελματίας ακαδημαϊκός στο πεδίο των θρησκευτικών κινημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως αποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Έχω τον βαθμό του Διδάκτορα της Θρησκευτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ.
  2. Είμαι καθηγητής θεολογίας για 20 χρόνια, έναν χρόνο στο Πανεπιστήμιο Στέτσον, 12 στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ και από το 1972 καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.
  3. Έχω εκδώσει τρία βιβλία και πολυάριθμα άρθρα σχετικά με το θέμα.
  4. Διδάσκω τακτικά αυτό το θέμα.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχω κάνει κάτι σαν ειδικότητα στη μελέτη της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας και λάβετε υπόψη ότι είμαι επαγγελματικά αρμόδιος να εκτιμήσω τον χαρακτήρα και τη φύση της.

Υπάρχουν δύο απόψεις που διαποτίζουν όλες μου τις εκτιμήσεις γι’·αυτήν. Η πρώτη είναι ότι είναι μια καινούργια, φρέσκια θρησκεία στα πρώτα της στάδια, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια θρησκευτική οργάνωση που ακόμη αναδύεται, ακόμη αναπτύσσεται, ακόμη ψάχνει τον δρόμο της – χαρακτηριστικά που ισχύουν για όλες τις νέες θρησκείες. Η δεύτερη είναι ότι έχει πολύ περισσότερα κοινά με τις ανατολικές θρησκείες, όπως τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, απ’ ό,τι με τις δύο δυτικές θρησκείες της Βίβλου, τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Είναι σημαντικό η Σαηεντολογία να κριθεί με βάση τα δικά της πρότυπα, τα οποία είναι πιο κοντά σε αυτά της Ανατολής παρά της Δύσης, παρά με την επιβολή της δυτικής κατηγοριοποίησης. Το αν ταιριάζει με τις δυτικές αξίες, τις αξιώσεις και τις θεωρήσεις δεν έχει να κάνει με το αν είναι θρησκεία ή όχι.

Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η Σαηεντολογία ανταποκρίνεται στον ορισμό των θρησκειών, από την άποψη ότι, όπως όλες, έχει τα τέσσερα βασικά συστατικά:

  1. Σύστημα ηθικών αξιών. Διδάσκει τη ζωτικής σημασίας ύπαρξη μιας πνευματικής διάστασης της πραγματικότητας.
  2. Κώδικα. Ζει με μια ισχυρή αίσθηση ηθικής, με υψηλές αξίες και διάκριση ανάμεσα στο καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος.
  3. Λατρεία. (Με την έννοια της ομάδας που εκκλησιάζεται.) Επιδιώκει συστηματικά να συνδέσει τους ανθρώπους με την πνευματική διάσταση της πραγματικότητας, την Υπέρτατη Πραγματικότητα, το Υπέρτατο Ον ή τον Θεό.
  4. Κοινότητα. Έχει μια σαφή αίσθηση της ομαδικής ταυτότητας και είναι οργανωμένη θρησκευτική κοινότητα.

Αυτά είναι τα τέσσερα στοιχεία που θεωρούνται ότι συστήνουν ένα θρησκευτικό κίνημα οπουδήποτε.

Κατά συνέπεια, είναι μια αυθεντική θρησκεία με τις δικές της πεποιθήσεις και πρακτικές. Κατά βάση, η Σαηεντολογία είναι μια θεωρία της γνώσης ή ένας τρόπος κατανόησης μέσω του οποίου οι ενορίτες γνωρίζουν τι είναι το Υπέρτατο Ον και πώς να μετέχουν σ’ αυτό με σκοπό τη βελτίωση της προσωπικής και κοινωνικής υγείας. Μέσω αυτού του είδους της γνώσης ή κατανόησης ή λατρείας το άτομο αναγνωρίζει τον εαυτό του, πετυχαίνει αυτο-επίγνωση και συμφιλιώνεται με τον Θεό. Σε αυτή τη διαδικασία επίτευξης πραγματικής πνευματικής ελευθερίας η ζωή ενός ατόμου απαλλάσσεται από εμπόδια και δυσκολίες, όσον αφορά αυτή την ελευθερία, και αποκτά πληρότητα και ευτυχία όπως είναι ο προορισμός του ατόμου. Από αυτή την άποψη μοιάζει πολύ με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό.

Η Σαηεντολογία παραδέχεται την πραγματικότητα της Υπέρτατης Πραγματικότητας ή του Θεού. Ο «Θεός» εδώ είναι περισσότερο μια «Απόλυτη Πραγματικότητα» παρά ένα προσωπικό «Υπέρτατο Ον», ο τρόπος που είναι τα πράγματα με την πιο ουσιώδη και αγνή μορφή τους, ως εκ τούτου η πορεία προς την πληρότητα της ζωής προορίζεται και είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους.

Η Σαηεντολογία παραδέχεται την πραγματικότητα της Υπέρτατης Πραγματικότητας ή του Θεού. Ο «Θεός» εδώ είναι περισσότερο μια «Απόλυτη Πραγματικότητα» παρά ένα προσωπικό «Υπέρτατο Ον», ο τρόπος που είναι τα πράγματα με την πιο ουσιώδη και αγνή μορφή τους, ως εκ τούτου η πορεία προς την πληρότητα της ζωής προορίζεται και είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Μέσα από το έργο της αποκάλυψης, που συχνά παίρνει τη μορφή τεχνικών, οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν τη σύνδεση και τη μέθεξη με το Υπέρτατο Ον. Από αυτή την άποψη, η Σαηεντολογία είναι περισσότερο ανατολική παρά δυτική θρησκεία και συγγενεύει πιο πολύ με τον Βουδισμό παρά τον Ινδουισμό. Στοχεύει στη διαφώτιση μέσω της σύνδεσης με τους τρόπους που τα πράγματα αληθώς, θεμελιωδώς είναι.

Η βασική μέθοδος για θρησκευτική εμπειρία και λατρεία είναι η ποιμαντική συμβούλευση. Αυτό απαιτεί την εφαρμογή της Σαηεντολογίας από έναν λειτουργό της Εκκλησίας σε έναν πιστό. Αυτή είναι η βασική μέθοδος με την οποία το άτομο φωτίζεται και συνδέεται με το Υπέρτατο Ον. Υπάρχουν υπηρεσίες για το κοινό, ωστόσο είναι λιγότερο βασικές για την κατανόηση της Σαηεντολογίας απ’ ό,τι η ποιμαντική συμβούλευση. Σε αυτή τη συμβούλευση πραγματοποιείται η πραγματική σύνδεση με τον Θεό.

Η Σαηεντολογία ως θρησκεία δεν εμμένει στον θρησκευτικό μονισμό· για παράδειγμα, επιτρέπεται σε κάποιον να ασκεί τόσο τη Σαηεντολογία όσο και κάποια άλλη θρησκεία, όπως τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Εδώ και πάλι εμπίπτει περισσότερο στο ανατολικό στιλ, αυτό της ανοχής στον πλουραλισμό όσον αφορά τις πίστεις και τα ενδιαφέροντα. Στην πράξη, ωστόσο, λίγοι μόνο Σαηεντολόγοι ασκούν και μια άλλη θρησκεία. Η Σαηεντολογία αναπτύχθηκε σε θρησκεία από τη «Διανοητική», μια θεωρία και τεχνική με στόχο την απόκτηση επίγνωσης για μια ηθική ζωή, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 29 ετών. Η δική μου εικασία είναι ότι, καθώς η ανάπτυξη προχωράει, υπάρχει η τάση να ενθαρρύνεται λιγότερο η διατήρηση δύο πίστεων και υπάρχει η τάση να ασκείται ακόμα λιγότερο αυτή η επιλογή. Με άλλα λόγια, τη βλέπω ως θρησκεία που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση για τον εαυτό της ως θρησκεία.

Ο όρος «εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία» περιγράφει τη Σαηεντολογία αρκετά καλά – αλλά μόνο αν ο όρος είναι απαλλαγμένος από το κυρίαρχο δυτικό θρησκευτικό πλαίσιο. Ο όρος, από τη θετική πλευρά, σημαίνει:

  1. Η Σαηεντολογία είναι θρησκεία, διότι παρέχει τη γνώση και τα μέσα για τη σύνδεση με το Υπέρτατο Ον.
  2. Παρουσιάζει αποτελέσματα (ως εκ τούτου: «εφαρμοσμένη»), όπως μεγαλύτερη επίγνωση για τον εαυτό, κατανόηση, υγεία και ευτυχία.

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας τον όρο «φιλοσοφία» στοχεύει σε ένα μέλλον, μια προοπτική, παρά σε μια εξεζητημένη θεολογία για έναν προσωπικό Θεό βασισμένη σε παρελθοντικά γεγονότα (όπως συμβαίνει με τις βιβλικές θρησκείες).

Από όλα τα γνωστά αμερικανικά πρότυπα, νομικά, πρακτικά και θρησκευτικά, κρίνω ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι αυτό που υποδηλώνει το όνομά της, μια πραγματική θρησκευτική οργάνωση.

Samuel S. Hill
12 Αυγούστου 1979

Την εποχή που το έγραψε αυτό ο Δρ Hill ήταν Καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

III. Είναι η Σαηεντολογία Θρησκεία;
Gary D. Bouma, Διδάκτορας Φιλοσοφίας
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ