ΕΙΣΑΓΩΓН

Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας της Καλιφόρνιας ανέθεσε στον συγγραφέα αυτής της αναφοράς να διερευνήσει αν η Σαηεντολογία είναι θρησκεία από νομική άποψη. Ο συγγραφέας συμφώνησε να αναλάβει αυτό το καθήκον (χωρίς αμοιβή) παίρνοντας συνεντεύξεις από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πιστών της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας σε όλη τη χώρα, σε χρονικές στιγμές και μέρη της επιλογής του.

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1980 διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 21 άτομα που επιλέχθηκαν στην τύχη από ιδρύματα της Σαηεντολογίας στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού, στην Ουάσιγκτον και στο Κληαργουότερ της Φλόριντα. Η κάθε συνέντευξη είχε στόχο να εκμαιεύσει το πώς ο ερωτώμενος ήρθε σε επαφή με τη Σαηεντολογία, ποια είναι η τωρινή του σχέση με αυτό το κίνημα, ποιος είναι ο ρόλος που παίζει στη ζωή του και ποια είναι η διαφορά που έχει δει ως προς την κατανόησή του στα υπέρτατα ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη.

Ο σκοπός των συνεντεύξεων δεν ήταν να προσδιοριστεί η διδασκαλία ή τα αξιώματα της Σαηεντολογίας, αλλά να προσδιοριστεί το τι αντιπροσωπεύει η Σαηεντολογία για τους υποστηρικτές της. Η προσέγγιση ήταν παρόμοια με αυτή που προβλεπόταν από το δικαστήριο της Καλιφόρνιας στην περίπτωση της Αδελφότητας της Ανθρωπότητας εναντίον της Κομητείας Αλαμίντα ως προς την εξακρίβωση για το αν μια μη θεϊστική οργάνωση δικαιούνταν, ως «θρησκεία», φοροαπαλλαγή στην ιδιοκτησία της:

Επομένως, η μόνη έρευνα σε μια τέτοια περίπτωση αφορά το αν η πίστη καταλαμβάνει την ίδια θέση στη ζωή των πιστών με τη θέση που καταλαμβάνει και η ορθόδοξη πίστη στη ζωή των περισσότερων πιστών, και αν μια δεδομένη ομάδα που διεκδικεί την απαλλαγή από τους φόρους συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται ομάδες που ομολογουμένως είναι θρησκευόμενες.

   Τόμος 153 Εφετείο της Καλιφόρνιας, 2η σειρά, στη σελίδα 6920

Τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη ήταν 13 άνδρες και οκτώ γυναίκες, με οκτώ εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στην εκκλησία (κληρικοί;) και 13 μερικής απασχόλησης (λαϊκοί;). Κάποιοι ήταν στο κίνημα μόνο εδώ και έναν χρόνο, ενώ άλλοι εδώ και πολλά χρόνια (πάνω από 18 ή 20). Ενώ υπήρχε σημαντική ποικιλία στις απαντήσεις, ελάχιστο «νέο» υλικό προέκυψε μέχρι και την τελευταία συνέντευξη. Τα περισσότερα αφορούσαν παρόμοιες πληροφορίες και εμπειρίες που είχαν ήδη παρατηρηθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις. Έτσι, κατά μία έννοια, είχε κανείς την αίσθηση ότι έχει εξερευνήσει σε όλο τους το βάθος τα είδη των απαντήσεων που εκμαιεύθηκαν από τις ερωτήσεις που έκανε.

Το άτομο που έπαιρνε τη συνέντευξη προσπάθησε να μην κάνει ερωτήσεις που η απάντησή τους θα ήταν ένα «ναι» ή ένα «όχι», και να θέτει ανοιχτές ερωτήσεις –όπου αυτό ήταν εφικτό– εξετάζοντας αναλυτικά όρους και ιδέες που αναφέρονταν από τους ερωτηθέντες χωρίς περιορισμό χρόνου. Οι ερωτήσεις δεν ανέφεραν τη λέξη «θρησκεία» μέχρι να το κάνουν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι, και αντί γι’ αυτό επικεντρώνονταν στο «Τι έχει κάνει η Σαηεντολογία για σας».

Σημείωση: Ο συγγραφέας ήταν στέλεχος για τη θρησκευτική ελευθερία στο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών του Χριστού στις ΗΠΑ (1960-1990) και Σύμβουλος για τη Θρησκευτική Ελευθερία (1990- ). Ο συγγραφέας αναλαμβάνει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για αυτή τη μελέτη και τα ευρήματά της. Δεν πρέπει να αποδοθούν στο NCC (National Council of Churches) ή σε οποιαδήποτε από τα δόγματα των μελών του.

Ι. Παρατηρήσεις
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ