VI. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Κοράνι δεν προορίζεται απλώς για τις πεποιθήσεις των ατόμων και την πίστη τους. Υπάρχει επίσης και η πρακτική η οποία μπορεί να θεωρηθεί παρόμοια με τη Σαηεντολογία ως προς την έμφαση που δίνει, ώστε το άτομο να ζει μια καλύτερη ζωή. Προφανώς υπάρχουν οι τελετουργικές πρακτικές των επιμέρους εκκλησιών, που μπορεί να μην είναι ίδιες, καθώς η θρησκεία της Σαηεντολογίας προφανώς δεν είναι η ισλαμική θρησκεία. Ωστόσο και οι δύο φιλοσοφίες έχουν δόγματα και έργα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν ένα άτομο να ζήσει μια καλύτερη ζωή έξω από τις αντίστοιχες εκκλησίες τους και τα τζαμιά τους. Αυτά περιλαμβάνουν ηθικούς και δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς από τους οποίους τα μέλη μπορούν να επωφεληθούν εάν τους ακολουθήσουν. Και οι δύο έχουν τους δικούς τους κώδικες δικαιοσύνης.

Ως παράδειγμα ενός συμβατού κώδικα ηθών θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πρακτική του αποκλεισμού της κατανάλωσης αλκοόλ εκ μέρους του Ισλάμ, ενώ όσον αφορά τη Σαηεντολογία, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε για το αλκοόλ στον Δρόμο προς την Ευτυχία: «Οι άνθρωποι που πίνουν αλκοόλ δε βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το αλκοόλ εξασθενίζει την ικανότητά τους ν’ αντιδρούν, ακόμα κι όταν τους φαίνεται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ετοιμότητα εξαιτίας του. Το αλκοόλ έχει κάποια θεραπευτική αξία. Αυτή η αξία όμως μπορεί πραγματικά να υπερεκτιμηθεί. Μην αφήνεις κανέναν που έχει πιει να σε πάρει με το αυτοκίνητο ή να σε μεταφέρει με το αεροπλάνο. Το πιοτό μπορεί να αφαιρέσει ζωές, με περισσότερους από έναν τρόπους. Μια μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή. Μην αφήσεις μια υπερβολική ποσότητα ποτού να καταλήξει σε δυστυχία ή θάνατο. Να αποτρέπεις τους ανθρώπους από το υπερβολικό πιοτό». Ολοφάνερα, οι δύο απόψεις για το αλκοόλ δεν είναι ταυτόσημες, αλλά πολλοί Σαηεντολόγοι δεν πίνουν αλκοόλ και θα ένιωθαν πάρα πολύ άνετα σε ένα μουσουλμανικό περιβάλλον χωρίς αλκοόλ.

Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα ενός κώδικα στη ζωή τον οποίο μοιράζονται και οι δύο θρησκείες σε κάποιο βαθμό και τον τηρούν έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν καλύτερα οι συνάνθρωποί τους. Από αυτή την άποψη είναι συμβατές μεταξύ τους.

Ωστόσο, η κύρια πρακτική της Σαηεντολογίας είναι η πρακτική του ώντιτινγκ, η οποία είναι μια πρακτική ώστε να μπορέσει κάποιος να ανέλθει στην πνευματική κατάσταση του Κλήαρ και του ΟΤ. Φυσικά, δεν υπάρχουν γραπτοί ισχυρισμοί από τη Σαηεντολογία που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε κάποιος να έρθει πραγματικά σε επαφή με την κατάσταση του Γκάιμπ στην οποία βρίσκεται ο ιμάμης Ζαμάμ. Για να επιτευχθεί μια τέτοια πνευματική κατάσταση στο Ισλάμ λέγεται ότι κάποιος θα πρέπει να νηστεύει και να προσεύχεται, αλλά αυτή η κατάσταση δε θεωρείται ότι είναι ίδια με την κατάσταση του Κλήαρ ή του ΟΤ από τους Σαηεντολόγους.

Η κατάσταση του Κλήαρ, και πάνω απ’ αυτή, η κατάσταση του OT, επιτυγχάνεται μέσω του ώντιτινγκ. Το ώντιτινγκ είναι η πρακτική κατά την οποία, με τη βοήθεια κάποιου που είναι καλά εκπαιδευμένος και ονομάζεται ώντιτορ (που σημαίνει κάποιος που ακούει, από τη λατινική λέξη audire, που σημαίνει ακούω), η Σαηεντολογία απευθύνεται στο πραγματικό πνευματικό ον ή θήταν όπως ονομάζεται στη δική της ορολογία. Το άτομο, που είναι ο θήταν, με τη βοήθεια του ώντιτορ και των χρόνων της μελέτης και εξάσκησης που έχει κάνει αυτός, είναι ικανό να εντοπίσει στη μνήμη του τις φορές που έχει μειώσει τον εαυτό του ως πνευματικό ον, που έχει μειώσει την ικανότητά του και την αντίληψή του ως πνευματικό ον και έτσι να αντιστρέψει αυτό που ονομάζεται καθοδική πορεία της ύπαρξης. Αρχικά, θα διαπιστωθεί ότι πολλά από αυτά που έχουν μειώσει τις ικανότητες ενός πνευματικού όντος (ή θήταν) είναι αποφραγμένα από τη μνήμη και φαίνεται ότι έχουν χαθεί. Αυτό συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, με τη βοήθεια του ώντιτορ, το άτομο που δέχεται ώντιτινγκ είναι σύντομα σε θέση να αφηγηθεί το παρελθόν του και να ανακτήσει τις αναμνήσεις και τις πνευματικές ικανότητες που αλλιώς θα είχαν χαθεί και να ξεκινήσει το ανοδικό πέρασμά του στη Γέφυρα προς την Πλήρη Ελευθερία. Αυτή είναι η Γέφυρα, η οποία αναπαρίσταται επίσης με διάγραμμα ως ο χάρτης βαθμίδωσης και επίγνωσης για το πέρασμα ενός ατόμου στην κατάσταση του πλήρους ΟΤ (Λειτουργικός ως Θήταν) ο οποίος δείχνει τη σχετική θέση του κάθε ατόμου καθώς ταξιδεύει σ’ αυτό το πνευματικό μονοπάτι για την απόκτηση μεγαλύτερων ικανοτήτων. Ως θήταν, ένα ον είναι σε θέση να ανακτήσει την επίγνωση, τις αισθήσεις και τις ικανότητες που διαφορετικά θα είχαν χαθεί. Στη Γέφυρα προς την Πλήρη Ελευθερία κάθε βήμα περιγράφεται καθαρά μαζί με την ανάκτηση της ικανότητας που αναμένεται, η οποία είναι γραμμένη δίπλα από κάθε επίπεδο. Τα αποτελέσματα του ταξιδιού σε αυτή τη Γέφυρα είναι γνωστά από πριν και πλήρως προβλέψιμα.

Με αυτή την αυξημένη αντίληψη και επίγνωση που ανακτά το άτομο, ο συγγραφέας αυτής της μελέτης μπορεί να αναμένει ότι η κατάσταση του ιμάμη Ζαμάμ είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Από τη μελέτη και των δύο θρησκειών ο συγγραφέας αναμένει ότι η κατάσταση του ιμάμη Ζαμάμ είναι άμεσα προσβάσιμη μέσω του ώντιτινγκ της Σαηεντολογίας.

VII. Η Εμφάνιση του Μαχντί – Η Σχέση του με τους Στόχους της Σαηεντολογίας
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ