Συμπερασματα

Ο παραπάνω εξονυχιστικός μας έλεγχος έδειξε ότι, σ’ έναν σύγχρονο κόσμο με πολλές νέες θρησκείες, χρειάζεται μια πιο ανοιχτή άποψη σχετικά με τη θρησκεία και με την παγκόσμια ποικιλομορφία της από τους στενής σημασίας ορισμούς που βασίζονται σε ερμηνείες της λατινικής έννοιας του «religio» και που ακόμη και σήμερα συχνά επαναλαμβάνεται από κάποιους κυβερνητικούς λειτουργούς. Οι πέντε μεταβλητές που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία της θρησκείας είναι οι 1. πνευματικοί, 2. συναισθηματικοί, 3. δραστικοί, 4. κοινωνικοί και 5. πολιτιστικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν λεπτομερώς πιο πάνω πρώτα γενικά και μετά για τη συγκεκριμένη περίπτωση της Σαηεντολογίας.

Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μας, πολλοί λόγοι για τους οποίους η Σαηεντολογία μπορεί να θεωρηθεί νέα θρησκεία. Αυτό που συγκεκριμένα ταιριάζει με την κατηγοριοποίησή της είναι το γεγονός ότι είναι μια σύγχρονη θρησκεία που γεννήθηκε στη Δύση με την πολύ Δυτική έννοια της λέξης «θρησκεία». Πρόκειται ξεκάθαρα για μια εκδήλωση αυτού του είδους της νέας «θρησκευτικότητας» που έχει προκύψει στον Δυτικό κόσμο και που χρησιμοποιεί τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης των κοινωνικο-πολιτιστικών δικτύων όταν διαβιβάζει το θρησκευτικό της μήνυμα σε ένα ευρύτερο κοινό.

Στις φιλόδοξες προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα του συνόλου των δικτύων έχει γίνει μια από τις πιο «σύγχρονες» και «πολυσυζητημένες» θρησκείες της εποχής μας.

Στις φιλόδοξες προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα του συνόλου των δικτύων έχει γίνει μια από τις πιο «σύγχρονες» και «πολυσυζητημένες» θρησκείες της εποχής μας.

Αυτό που είναι χαρακτηριστικό πολλών από τις αποκαλούμενες νέες θρησκείες είναι το ότι έχουν χαρακτηριστεί ως «θρησκείες» από μελετητές μάλλον παρά από τους ίδιους τους ανθρώπους που την ακολουθούν. Αρκετά νέα θρησκευτικά κινήματα, αντί να εγκαθιδρύσουν κάποιες σταθερά οργανωμένες διαδικασίες, προτιμούν να είναι ανοργάνωτα σώματα. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος αριθμός νέων νεο-ινδουιστικών ομάδων γιόγκα ή διαλογισμού δεν έχουν καμία οργάνωση και απεχθάνονται να τις θεωρούν «θρησκευτικές». Στις μετέπειτα εξελίξεις τους, αν είναι απαραίτητο, μερικές απ’ αυτές μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να «καταχωριστούν», πιθανόν ακόμη και ως «επιστημονικά» σωματεία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που διέπει την ίδρυση «θρησκευτικών» και εναλλακτικών σωματείων στις χώρες που ανήκουν.

Η Εκκλησία της Σαηεντολογίας, από την ίδρυσή της το 1954, υπήρξε μια από τις λίγες νέες θρησκείες που πάντοτε αναγνωρίζει τους Οργανισμούς της και κάνει έντονες προσπάθειες να αναγνωριστούν ως θρησκευτικοί φορείς. Πράγματι, η Σαηεντολογία έχει αναγνωριστεί ως «εκκλησία» και «θρησκεία» από πολλούς επίσημους φορείς διαφόρων κρατών σε όλο τον κόσμο.

Το δόγμα και η ίδια η Εκκλησία της Σαηεντολογίας σχετίζονται με το γεγονός ότι βασίζονται σε ένα όραμα ενός σύγχρονου Αμερικανού, που γεννήθηκε τον 20ό αιώνα και που προτίμησε να γράφει και να δίνει διαλέξεις για το κοινό παρά να κηρύσσει το μήνυμά του. Η ιδέα της θρησκείας δεν είχε εκδηλωθεί στα πρώτα κείμενα και στις πρώτες διδασκαλίες του Λ. Ρον Χάμπαρντ, πράγματα που επιχειρήθηκε να έχουν πειραματική και ψυχο-φιλοσοφική διάσταση. Έτσι, η Διανοητική έγινε Σαηεντολογία μόνο αφού ο Χάμπαρντ ανακάλυψε στην επακόλουθη έρευνά του την πνευματική της διάσταση και τις πνευματικές της συνδέσεις με αρχαίες παγκόσμιες θρησκείες.

Οι διδαχές της Σαηεντολογίας έχουν το ιστορικό τους υπόβαθρο σε διάφορες θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις. Το μήνυμα μιας νέας θρησκείας που απαιτεί τη μελέτη βιβλίων που αναπτύχθηκε και διακηρύχθηκε από τον Ιδρυτή της έχει καταγραφεί με πιστότητα και διατηρείται από το σύνολο των ιερών γραφών. Αυτές, ως σύνολο, παρέχουν μια πηγή για θρησκευτικές εμπειρίες, τελετουργίες και παραπάνω ενέργειες, καθώς και την κοινωνική δομή της Εκκλησίας με τα πολιτιστικά της δείγματα.

Η ευρεία κοινωνική οργάνωση της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας με όλα της τα δίκτυα και τις πολιτιστικές υποδομές είναι μια σημαντική μαρτυρία της φύσης της ως σωματείο, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «θρησκευτικό». Η ναυτική ιστορία του θρησκευτικού τάγματος της Θαλάσσιας Οργάνωσης αποτελεί τη βάση για την κοινωνική του δομή για εκείνους που έχουν αποφασίσει να αφιερώσουν τη ζωή τους πλήρως και αιωνίως στους στόχους της Εκκλησίας.

Με βάση τις επαφές μας με κάποια μέλη της Εκκλησίας στην ευρωπαϊκή και στην εθνική έδρα της Εκκλησίας στις σκανδιναβικές χώρες, αναγνωρίζουμε ότι γι’ αυτούς τους ανθρώπους η Εκκλησία προσφέρει και αυτά τα πρότυπα για τον τρόπο ζωής τους και τέτοιου είδους εμπειρίες επίσης, κι αυτό μπορεί να ονομάζεται θρησκευτικό στα επίπεδα της στοργής και της παρόρμησης.

Έτσι, έχουμε βρει ότι η Σαηεντολογία είναι θρησκεία.

X. Πηγές για τη Σαηεντολογία
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ