Ο Ρολος της Σαηεντολογιας στον Διαλογο των Θρησκειων

Τις θρησκείες σήμερα τις συναντάμε περισσότερο στους δρόμους και στα γκέτο του αστικού κόσμου παρά μόνο στα ειρηνικά τοπία. Τις θρησκείες και τις απόψεις του κόσμου τις συναντάμε εκεί που οι άνθρωποι περνούν από τη μια κατάσταση στην άλλη, καθώς και στους θανάτους και, πολύ συχνά, ακόμη και μέσα στις οικογένειες. Αυτό ειδικά ισχύει για την Εκκλησία της Σαηεντολογίας η οποία είναι και σύγχρονη και αστική και έχει ως επίκεντρο την οικογένεια.

Σήμερα η Εκκλησία της Σαηεντολογίας συμμετέχει πολύ ενεργά σε διαθρησκευτικούς διαλόγους με εκπροσώπους των μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών, καθώς και με νέες θρησκείες, όπως η Ενωτική Εκκλησία, η Νεο-Ινδουιστική και η Νεο-Βουδιστική κίνηση. Σε αυτές τις συζητήσεις δεν τίθενται μόνο θρησκευτικά θέματα, αλλά και ερωτήματα για την ειρήνη και τον πόλεμο, για την οικολογία και τη μόλυνση, για το μέλλον της οικογένειας, για τον ρόλο των γυναικών κ.λπ., και καθιερώνονται σε παγκόσμια βάση νέα προγράμματα και νέες λειτουργίες.

Σήμερα η Εκκλησία της Σαηεντολογίας συμμετέχει πολύ ενεργά σε διαθρησκευτικούς διαλόγους με εκπροσώπους των μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών, καθώς και με νέες θρησκείες, όπως η Ενωτική Εκκλησία, η Νεο-Ινδουιστική και η Νεο-Βουδιστική κίνηση. Σε αυτές τις συζητήσεις δεν τίθενται μόνο θρησκευτικά θέματα, αλλά και ερωτήματα για την ειρήνη και τον πόλεμο, για την οικολογία και τη μόλυνση, για το μέλλον της οικογένειας, για τον ρόλο των γυναικών κ.λπ., και καθιερώνονται σε παγκόσμια βάση νέα προγράμματα και νέες λειτουργίες.

VIII. Η Σαηεντολογία ως Νέα Θρησκεία
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ