ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ

Η ελευθερία «να έχεις ή να υιοθετείς» μια θρησκεία ή πεποιθήσεις περιλαμβάνει την ελευθερία του ατόμου να επιλέγει μια θρησκεία ή πεποίθηση, να αντικαταστήσει την τρέχουσα θρησκεία ή τις τρέχουσες πεποιθήσεις του με άλλες ή να υιοθετήσει αθεϊστικές απόψεις, καθώς και το δικαίωμα του ατόμου να διατηρήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του. Το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα απαγορεύει τον εξαναγκασμό, ο οποίος θα εξασθενούσε το δικαίωμα του ατόμου να έχει ή να υιοθετεί μια θρησκεία ή πεποιθήσεις, περιλαμβανομένης της χρήσης απειλών, βίας και ποινικών ή οικονομικών κυρώσεων με στόχο να επιβληθεί στους πιστούς να ακολουθήσουν άλλες θρησκευτικές πεποιθήσεις και συγκεντρώσεις, να ανακαλέσουν τη δική τους θρησκεία ή πεποιθήσεις ή να προσηλυτιστούν. Πολιτικές και πρακτικές εξαναγκασμού, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ιατρική φροντίδα, την εργασία, σε συμβάσεις υπηρεσιών ή σε δημόσιες υπηρεσίες, μέσω της χρήσης υποχρεωτικών διακηρύξεων ή δηλώσεων που αρνούνται τη σύνδεση με μια θρησκεία ή πεποιθήσεις, παρομοίως παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. [21]

Το Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού, μετά από προσεκτική διαβούλευση με άλλα δόγματα, συνόψισε και αναδιατύπωσε πολλές από αυτές τις κεντρικές ιδέες περί θρησκευτικής ελευθερίας και ανοχής στο Dignitatis Humanae, περιλαμβανομένης της διδασκαλίας αυτής της διακήρυξης αναφορικά με την ελευθερία από τον θρησκευτικό εξαναγκασμό:

Ένα άτομο έχει το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτή η ελευθερία σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι απρόσβλητοι από τον εξαναγκασμό είτε εκ μέρους των ατόμων είτε κοινωνικών ομάδων ή οποιασδήποτε ανθρώπινης δύναμης, με τρόπο ώστε κανείς να μην εξαναγκάζεται να δρα κατά τρόπο αντίθετο με τις δικές του πεποιθήσεις, είτε κατ’ ιδίαν είτε δημοσίως, μόνος ή σε συνεργασία με άλλους, εντός των δεόντων ορίων. Αυτό το δικαίωμα του ανθρώπου για θρησκευτική ελευθερία πρέπει να αναγνωριστεί στο συνταγματικό δίκαιο από το οποίο διέπεται η κοινωνία και να γίνει πολιτικό δικαίωμα. [22]

[21] Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Γενικό Σχόλιο 22, ¶ 5.

[22] Διακήρυξη για τη Θρησκευτική Ελευθερία, Dignitatis Humanae, Κοινοποιήθηκε από την Αγιότητα του Πάπα Παύλου VI, 7 Δεκεμβρίου 1965.

ΧΙΙ. Ελευθερία από τις Διακρίσεις
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ PDF