ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύει διακρίσεις που βασίζονται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός εργαζόμενου. Αυτή η διάκριση ισχύει όχι μόνο για προσλήψεις και απολύσεις, αλλά για όλους τους όρους, συνθήκες και προνόμια της εργασίας. [26]

Η άμεση διάκριση έχει ως αποτέλεσμα μια λιγότερο ευνοϊκή αντιμετώπιση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Βάσιμα παραδείγματα υφίστανται όταν ένας εργοδότης αρνείται να προσλάβει άτομα που συνδέονται με μια συγκεκριμένη θρησκεία ή απαιτεί από όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους να μην ανήκουν σε μια συγκεκριμένη θρησκεία.

Έμμεση διάκριση εμφανίζεται όταν ένας φαινομενικά ουδέτερος όρος ή πρακτική μπορεί να θέσει τα μέλη μιας συγκεκριμένης θρησκείας σε μειονεκτική θέση, εκτός κι αν αυτή η μειονεκτική θέση μπορεί να δικαιολογηθεί. Βάσιμα παραδείγματα υφίστανται όταν απαιτείται από τους άνδρες εργαζόμενους να ξυρίζονται καθημερινά, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί διάκριση εναντίον των οπαδών του Σιχισμού.

Ο πλήρης σεβασμός της θρησκευτικής αυτονομίας περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι τα άτομα έχουν το δικαίωμα να εκδηλώνουν τη θρησκεία τους στην ιδιωτική τους ζωή, συνεισφέροντας εθελοντικά στη θρησκευτική τους κοινότητα, ασχολούμενοι σε ιεραποστολικές δραστηριότητες ή άλλες υπηρεσίες που προάγουν τη θρησκευτική αποστολή της κοινότητάς τους. [27]

 

[26] Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Άρθρο 18· Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Άρθρο 18· Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Άρθρο 9· Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ισότητας στην Εργασία· Σύμβαση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Νο. 111.

[27] Μάρτυρες του Ιεχωβά της Μόσχας εναντίον Ρωσίας ¶ 120-121 (Παράρτ. 302/02). 10 Ιουνίου 2010.

XIV. Διαμόρφωση, Καταχώριση ή Αναγνώριση των Νομικών Θρησκευτικών Οντοτήτων
ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΟΥ PDF